Nye Molde Sykehus satt på vent…

Som kjent fra alle media er byggestart av Nye Molde Sjukehus satt på vent på ubestemt tid av vår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne bloggen som administreres av medlemmer av facebook-gruppa «Vi krever byggestart av Nye Molde Sykehus i 2013!», har som mål å informere lesere om faktiske forhold som har ledet til dagens situasjon, samt å oppdatere alle interesserte om utviklingen i tiden fremover.

Her vil vi legge ut aktuelle dokumenter, avisklipp og medieklipp som belyser dette. Vi starter med NRK sin avsløring av tidligere styreleder Kolbjørn Almlid sitt referat fra foretaksmøtet i Helse og omsorgs departementet den 18. februar 2010, samt Aftenpostens ferske intervju med Almlid den 9. februar i år.

Referatet bekrefter helseministerens skjulte agenda som er å skrinlegge bygging av Nye Molde Sykehus som lovet. Århundrets helsepolitiske løftebrudd fra regjeringen! Almlid bekrefter de faktiske forhold offentlig for første gang i intervjuet med Aftenposten, snart to år etter at det skjebnesvangre møtet med daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen i HOD fant sted…

Klikk «Følg» nederst til høyre om du vil bli varslet om nye oppslag. Klikk på linkene for mer informasjon…

Molde, 10. februar 2012.

På vei til Blokksberg med brutte sykehusløfter...

Direktør Andersen og arven etter Bovim

Det er vel en uke siden rektor ved NTNU og tidligere direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim, kunne sole seg i glansen av Moser-parets nobelpris i medisin. Bølgene av glede ved universitetet har ikke lagt seg, før helt andre bølger skyller over HMN. Styreleder Styve Holte går på dagen og Bovims arvtaker i direktørstolen, Trond Michael Andersen, blir sparket av helseminister Høie dagen etter, bare 14 måneder etter at han tiltrådte stillingen. Hvorfor gikk det slik? Noe av årsaken til Andersens sorti kan kanskje forklares med arven etter Bovim…

Les mer her…

Ordføreren mot pasientstrømmen…

I oppslaget «Sex, løgn og videotape» skrev vi om udokumenterte utsagn og feilinformasjon i Kristiansund og omegn næringsforening sin propagandavideo. Da i forhold til offshoreberedskap og plassering av nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal. Ett par minutter ut i samme video spiller ordføreren i Surnadal kommune rollen som vitne der også han slår ett slag for plassering av sykehuset på Frei…

Les mer og se videoen her…

Sex, løgn og videotape…

Kristiansund og omegn næringsforening har sluppet en heller usexy propagandavideo på sine hjemmesider og på Facebook, der det argumenteres for plassering av fellessykehuset i Storbakken på Frei. Videoen er full av udokumenterte utsagn og direkte feilinformasjon. Påstandene som i tur og orden ruller over skjermen gjentas flere ganger. Velkjent metode i propagandaøyemed men påstandene blir ikke mer sanne av den grunn…

Les mer og se videoen her…

Beste høringsuttalelse…

Høringsfristen for helseforetakets regionale konsekvensutredning er utløpt. I overkant av 60 uttalelser fra privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser er nå lagt ut på foretakets hjemmesider. Uttalelsene varierer stort i innhold og omfang. Kanskje den beste er ført i pennen av Norsk Sykepleierforbund. Uttalelsen fra NSF leser du her.

Helsebringende spikersuppe?!

”Ei avgjerd om lokalisering av eit nytt sjukehus til erstatning for to etablerte lokalsjukehus, vert følgd med stor merksemd. Det vil derfor naturleg nok vere stor interesse for korleis både analyser, argumentasjon og vektlegginga av ulike moment skjer. Både lokalisering av SNR og innhald skal avgjerast i lys av innbyggjarane sine behov for spesialisthelsetenester, nasjonale og regionale føringar, sikring av rekruttering og robuste fagmiljøutvikling, medisinsk og teknologisk utvikling, samferdselutvikling, og ikkje minst samarbeid med viktige aktørar som kommunane, andre helseføretak med fleire. Desse faktorane må haldast saman med føretaket si eiga evne til å utvikle fag og organisasjon, omstille og effektivisere drifta og på den måten verte innpassa i den langsiktige økonomiske bereevna. Helse Møre og Romsdal ønskjer derfor gjennom denne høyringa å synleggjere kva moment og vurderingar som er viktige for utviklinga av helseføretaket og det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Innspela som kjem til dette vil verte innarbeida i grunnlaget for avgjerda. Ulike tema som ein ønskjer spesiell tilbakemelding på, er tydeleggjort i høyringsbrevet”

Les mer her…