Nye Molde Sykehus satt på vent…

Som kjent fra alle media er byggestart av Nye Molde Sjukehus satt på vent på ubestemt tid av vår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne bloggen som administreres av medlemmer av facebook-gruppa «Vi krever byggestart av Nye Molde Sykehus i 2013!», har som mål å informere lesere om faktiske forhold som har ledet til dagens situasjon, samt å oppdatere alle interesserte om utviklingen i tiden fremover.

Her vil vi legge ut aktuelle dokumenter, avisklipp og medieklipp som belyser dette. Vi starter med NRK sin avsløring av tidligere styreleder Kolbjørn Almlid sitt referat fra foretaksmøtet i Helse og omsorgs departementet den 18. februar 2010, samt Aftenpostens ferske intervju med Almlid den 9. februar i år.

Referatet bekrefter helseministerens skjulte agenda som er å skrinlegge bygging av Nye Molde Sykehus som lovet. Århundrets helsepolitiske løftebrudd fra regjeringen! Almlid bekrefter de faktiske forhold offentlig for første gang i intervjuet med Aftenposten, snart to år etter at det skjebnesvangre møtet med daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen i HOD fant sted…

Klikk «Følg med» nederst til høyre om du vil bli varslet om nye oppslag. Klikk på linkene for mer informasjon…

Molde, 10. februar 2012.

På vei til Blokksberg med brutte sykehusløfter...

Sykehusdebatt basert på øyemål

Remington Standard2

Overskriften er også tittel på Rasmus Rasmusens innlegg i Romsdals Budstikke den 14. april. Her gir Rasmussen tilsvar på ett innlegg av
den vinglade redaktør og bystyremedlem Roger Kjøl fra Kristiansund.
Om våre lesere skulle bli lei av påskekrim anbefales også tidligere bloggoppslag med leserinnlegg av Rasmussen og andre debattanter…

Økonomibløffen…

Den 14. mars leser man i nettutgaven av Tidens Krav at ordfører Øyen har funnet løsningen på helseforetakets økonomiske problemer. Øyen har sendt brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie der han ber om et møte for å diskutere problemstillingen «pasientlekkasje på Nordmøre til St. Olavs Hospital». Løsningen er ved første øyekast like enkel som den er genial…

Les mer her…

Beredskapsbløffen…

Den 14. mars leser man i nettutgaven av Tidens Krav at ordfører Øyen i brev til helseminister Høie, uttrykker bekymring for helikopterbasen i Kristiansund hvis det fremtidige fellessykehuset «feilplasseres» for langt sør. For offshoreberedskap gjelder en absolutt tretimersregel for å få pasienten til sykehus, sier Øyen. Han har bedt Statoil om svar på hva konsekvensen blir, hvis sykehuset plasseres slik at regelen brytes. For øvrig liker ikke Øyen at pasienter flys til andre byer, og sier det er meningsløst med et senter for pårørende om pasientene flys til Trondheim…

Les mer her…

Bygg nærmest mulig St. Olavs!?

Enhver historie har en start. Denne historien startet med at Molde sjukehus har en gammel bygningsmasse. Enhver historie har også en slutt. Vil denne historien ende med at det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal blir plassert lengst mulig mot nord, gjerne som et sykehus med i beste fall like stort pasientgrunnlag, men ellers langt færre oppgaver og funksjoner enn dagens Molde sjukehus?

Les mer her…