Vinglepolitikk i sykehussaken 3


Det ble regjeringsskifte etter valget med forhandlinger mellom AP og Senterpartiet. Forhandlingene avfødte etter hvert Hurdals-plattformen. I sykehussaken må det ha foregått hestehandel i Hurdal, der AP i motsetning til det vi trodde, vinglet seg frem til ny sykehuspolitikk for Nordmøre og Romsdal. Den er i strid med hva partiet gikk til valg på. Like før jul ble det også holdt nok en avstemming i Stortinget om fødeavdelingen i Kristiansund sin fremtidige skjebne.

Hestehandelen i Hurdal medførte at Senterpartiet fikk AP med på å holde døra på gløtt for fortsatt drift av fødeavdelingen i Kristiansund, også etter at SNR på Hjelset står ferdig. På side 61 i plattformen står det følgende om hva regjeringen vil i sykehussaken:

«Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt»

Under valgkampen flagget statsminister Støre at AP har som politikk at det ikke skal være drift ved to fødeavdelinger etter at SNR står ferdig. Den politikken ser ut til å være lagt på hylla. Men så fremstår sitatet fra plattformen som litt av et orakelsvar. I første setning vil regjeringen sikre fødeavdeling i Kristiansund. I tredje setning vil regjeringen videreføre et godt fødetilbud, (som ikke nødvendigvis innebærer fødeavdeling), og at en medisinskfaglig vurdering skal ligge til grunn.

Samtidig presiseres det i siste setning at sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt. Som kjent er SNR på Hjelset planlagt for samling av fødeavdelingene, og byggingen er endelig godt i gang. Plattformens tilsynelatende tvetydige og forvirrende innhold med hensyn til hva SNR på Hjelset skal inneholde, fikk stortingsrepresentant Helge Orten til å reagere med kritikk av regjeringen.

På Nordmøre har man også bitt seg merke i dette. Lokalt ser både AP og Senterpartiet ut til å være godt fornøyd med plattformen, mens Nordmørslista er heller lunken og krever klart svar fra Kjerkhol. Hva er det regjeringen egentlig mener?

Setningen om at det skal foretas en medisinskfaglig vurdering etter 2025 er også interresant. Avdelingssjef ved fødeavdelingene, Johan Kippervik, har allerede foretatt en slik vurdering, der konklusjonen er samling til SNR på Hjelset. Konklusjonen falt slett ikke i god jord hos geriljaleder Solvik som mener Kippervik tar håpet fra de som fortsatt kjemper for fødeavdeling i Kristiansund til evig tid.

Det meste henger altså fremdeles i lufta, dessuten sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, at spørsmål rundt helheten i barsel- og fødetilbud ikke vil bli avklart før en bebudet stortingsmelding foreligger. Mye tyder derfor på at helseminister Kjerkhol ikke vil komme med lovnader i nærmeste fremtid. Men vil meldingen trumfe foreliggende planer for hva SNR skal inneholde?

Regjeringen fører vinglepolitikk i sykehussaken som ikke er lett å bli klok på for noen. Og det er et paradoks at Stortinget i desember, nedstemte forslag om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund for tredje gang. Da også med stemmer fra både AP og Senterpartiet.