Nye Molde Sykehus satt på vent…

Som kjent fra alle media er byggestart av Nye Molde Sjukehus satt på vent på ubestemt tid av vår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne bloggen som administreres av medlemmer av facebook-gruppa «Vi krever byggestart av Nye Molde Sykehus i 2013!», har som mål å informere lesere om faktiske forhold som har ledet til dagens situasjon, samt å oppdatere alle interesserte om utviklingen i tiden fremover.

Molde, 10. februar 2012

blokksberg 1000x512

Les mer her…

Helseplattformen som ikke kunne synke

«Det var ekstremt modig av danskene å løfte Epic-løsningen inn i Norden, og jeg har vondt av dem for at de gikk i gang slik de gjorde, og dermed kom så skjevt ut fra hoppkanten. Det handler ikke om løsningen, men om at de ikke hadde nok kompetanse inn i prosjektet til å forstå at her må vi få teknologi og medisin til å spille sammen, sier Torbjørg Vanvik»

Sitatet er fra oppslag i Dagens Medisin 25. oktober 2021, et år før sjøsetting av den såkalte «Helseplattformen». Dette er HMN sin gigantsatsning på et IT-prosjekt som er ment å skulle gi innbyggerne en sammenhengende felles pasientjournal der helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører skal kunne kommunisere med hverandre. «En innbygger – én journal» er slagordet. 

Plattformen gikk av stabelen ved St.Olavs 12. november 2022, men kom straks mer enn bare skjevt ut fra hoppkanten eller av slippen. Plattformen har langt på vei havarert på jomfruturen, der plattformsjef Vanvik gikk i livbåten 9. mars, etter først å ha gitt brukerne skylden for at skandaleprosjektet traff isfjellet.

Les videre

Vinglepolitikk i sykehussaken 3


Det ble regjeringsskifte etter valget med forhandlinger mellom AP og Senterpartiet. Forhandlingene avfødte etter hvert Hurdals-plattformen. I sykehussaken må det ha foregått hestehandel i Hurdal, der AP i motsetning til det vi trodde, vinglet seg frem til ny sykehuspolitikk for Nordmøre og Romsdal. Den er i strid med hva partiet gikk til valg på. Like før jul ble det også holdt nok en avstemming i Stortinget om fødeavdelingen i Kristiansund sin fremtidige skjebne.

Les videre

Når nøkkelen ikke passer til låsen 2

For vel to år siden skrev vi om helseforetakets anstrengte økonomiske situasjon og om hvordan HMN med et pennestrøk reduserte HMR sin årlige driftsramme med 133 millioner i 2011.

Fordelingsnøkkelen den gang var basert på den første Magnussen-modellen. Nå foreligger ny modell og fordelingsnøkkel, der bildet snues på hodet. Nå skal økonomiske midler omfordeles fra St.Olavs til HMR.

Les videre

Nye omkamper etter stortingsvedtak om fødetilbudet i Kristiansund

I forbindelse med behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan fattet Stortinget torsdag 14. mai, vedtak om at et fullverdig fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund ikke skal kontinueres etter at fellessykehuset SNR står ferdig. Samtidig fattet Stortinget vedtak om at fødetilbudet skal bestå innen den tid. Men vil politikere og helsebyråkrater etterleve vedtakene? Det tror vi vel neppe.

Les mer her…

Vinglepolitikk i sykehussaken

Førstkommende tirsdag skal Stortinget behandle et fellesforslag fra Frp, Sp og SV, der partiene ber Stortinget gjøre vedtak om å beholde fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund også etter at SNR står ferdig (forslag 23). Flere politiske aktører og andre støtter forslaget der noen også ser for seg, at om man først bevarer fødeavdelingen så bevarer man hele sykehuset. Det Stortinget skal votere over er imidlertid vinglepolitikk og nok et forsøk på omkamp i sykehussaken.

Les mer her…

Ny milepæl for SNR!

I desember 2017 gjorde styret i HMN enstemmig vedtak om å bygge SNR på Hjelset. Det var en milepæl og et «point of no return» for prosjektet. I dag signerer entreprenøren Skanska Norge byggekontrakt med HMR, og en ny milepæl er nådd. Det blir nå stadig vanskeligere å stikke kjepper i hjulene for prosjektet, men noen prøver fortsatt, snart fem år etter at helseminister Høie avgjorde lokaliseringen i 2014.

Les mer her…