Nye Molde Sykehus satt på vent…

Som kjent fra alle media er byggestart av Nye Molde Sjukehus satt på vent på ubestemt tid av vår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne bloggen som administreres av medlemmer av facebook-gruppa «Vi krever byggestart av Nye Molde Sykehus i 2013!», har som mål å informere lesere om faktiske forhold som har ledet til dagens situasjon, samt å oppdatere alle interesserte om utviklingen i tiden fremover.

Molde, 10. februar 2012

blokksberg 1000x512

Les mer her…

Vinglepolitikk i sykehussaken 3


Det ble regjeringsskifte etter valget med forhandlinger mellom AP og Senterpartiet. Forhandlingene avfødte etter hvert Hurdals-plattformen. I sykehussaken må det ha foregått hestehandel i Hurdal, der AP i motsetning til det vi trodde, vinglet seg frem til ny sykehuspolitikk for Nordmøre og Romsdal. Den er i strid med hva partiet gikk til valg på. Like før jul ble det også holdt nok en avstemming i Stortinget om fødeavdelingen i Kristiansund sin fremtidige skjebne.

Les videre

Når nøkkelen ikke passer til låsen 2

For vel to år siden skrev vi om helseforetakets anstrengte økonomiske situasjon og om hvordan HMN med et pennestrøk reduserte HMR sin årlige driftsramme med 133 millioner i 2011.

Fordelingsnøkkelen den gang var basert på den første Magnussen-modellen. Nå foreligger ny modell og fordelingsnøkkel, der bildet snues på hodet. Nå skal økonomiske midler omfordeles fra St.Olavs til HMR.

Les videre

Nye omkamper etter stortingsvedtak om fødetilbudet i Kristiansund

I forbindelse med behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan fattet Stortinget torsdag 14. mai, vedtak om at et fullverdig fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund ikke skal kontinueres etter at fellessykehuset SNR står ferdig. Samtidig fattet Stortinget vedtak om at fødetilbudet skal bestå innen den tid. Men vil politikere og helsebyråkrater etterleve vedtakene? Det tror vi vel neppe.

Les mer her…

Vinglepolitikk i sykehussaken

Førstkommende tirsdag skal Stortinget behandle et fellesforslag fra Frp, Sp og SV, der partiene ber Stortinget gjøre vedtak om å beholde fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund også etter at SNR står ferdig (forslag 23). Flere politiske aktører og andre støtter forslaget der noen også ser for seg, at om man først bevarer fødeavdelingen så bevarer man hele sykehuset. Det Stortinget skal votere over er imidlertid vinglepolitikk og nok et forsøk på omkamp i sykehussaken.

Les mer her…

Ny milepæl for SNR!

I desember 2017 gjorde styret i HMN enstemmig vedtak om å bygge SNR på Hjelset. Det var en milepæl og et «point of no return» for prosjektet. I dag signerer entreprenøren Skanska Norge byggekontrakt med HMR, og en ny milepæl er nådd. Det blir nå stadig vanskeligere å stikke kjepper i hjulene for prosjektet, men noen prøver fortsatt, snart fem år etter at helseminister Høie avgjorde lokaliseringen i 2014.

Les mer her…

Krigserklæring mot HMR og helseminister Høie!

En periode så det ut til at «sykehuskrigen» var over etter flere svært turbulente hendelser før og etter stedsvalget for SNR i 2014. Til tross for advarsler fra politikere og fagmiljøer i Molde og Kristiansund gjorde imidlertid styret i HMR tidligere i år, vedtak om samling av fødeavdelingene i nordfylket til Molde. Vedtaket medførte at helseforetak og helseminister fikk et samlet Nordmøre og «bunadsgeriljaen» på nakken. Nylig blusset striden opp igjen og geriljaens «hærfører», Anja Cecilie Solvik, har nå erklært «krig».

Les mer her…