Nye omkamper etter stortingsvedtak om fødetilbudet i Kristiansund

I forbindelse med behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan fattet Stortinget torsdag 14. mai, vedtak om at et fullverdig fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund ikke skal kontinueres etter at fellessykehuset SNR står ferdig. Samtidig fattet Stortinget vedtak om at fødetilbudet skal bestå innen den tid. Men vil politikere og helsebyråkrater etterleve vedtakene? Det tror vi vel neppe.

Utfallet av voteringene var varslet og ingen ble vel særlig overrasket. Men omkampenes tid var ikke forbi med vedtakene. Tvert imot er det duket for mer strid, ettersom helseminister Høie under debatten sa at HMR ikke var bundet av vedtaket om fortsatt drift av et fullverdig fødetilbud ved sykehuset i Kristiansund, fordi foretakene selv er forpliktet til å avgjøre hva som er forsvarlig drift ved egne sykehus.

Reaksjonen fra lokalpolitikere på Nordmøre var sjokk og vantro over at foretakene tilsynelatende kan la være å følge stortingsvedtak. Dette fordi flere lokalpolitikere, deriblant ordfører Neergaard, ser for seg at Stortingets fredning av tilbudet i Kristiansund vil gi arbeidsro og tid til å nå det egentlige målet. Nemlig at et fullverdig fødetilbud i Kristiansund kontinueres også etter at SNR står ferdig. 

Paradokset er at politikerne mener helseminister og foretak må respektere det ene stortingsvedtaket som sikrer fortsatt drift i Kristiansund, mens de selv ikke har til hensikt å respektere det andre stortingsvedtaket som avslutter drift når SNR står ferdig.

Og hva sier direktør Bakke i HMR? I intervju med Romsdals Budstikke 14. mai er direktør Bakke krystallklar på at foretaket hele tiden må sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud og et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte, og at han gjør fortløpende vurderinger ut fra slike hensyn uavhengig av stortingsvedtak. I intervju med Tidens Krav sier Bakke det samme, og legger til at noen avgjørelse ikke kommer i juni.

Det hele handler om at at fagmiljøene i Molde og i Kristiansund er sårbare. Det gjelder tilgang på jordmødre og gynekologer, der både Kristiansund og Molde har slitt med rekruttering over flere år. Ansatte har krav på forsvarlige arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger som fremmer kvalitet og Bakke har ansvar for at ikke arbeidsmiljøloven brytes. Slike forhold er fullstendig oversett av lokalpolitikere og rikspolitikere som Åshild Bruun-Gundersen i Frp og Kjersti Toppe i Sp.

Sistnevnte langer ut i et leserinnlegg i Tidens Krav 14. mai mot helseforetakene og styrelederen Theodorsen i HMR som hun mener «leker» demokrati. Nå vil Toppe skrote foretaksmodellen og ha seg frabedt at HMR tilsidesetter stortingsvedtak som etter hennes menig trumfer både faglig kvalitet og forsvarlighet. 

Toppe har over 10 års fartstid på Stortinget. Hun satt i Stoltenberg 2- regjeringen og i alle periodene har hun vært 1. nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Da er det merkelig at hun først nå mener å ha forstått hvor skoen trykker i spesialisthelsetjenesten.