Vinglepolitikk i sykehussaken 2

For vel et år siden skrev vi om partienes vinglepolitikk i sykehussaken. Temaet er fremdeles høyaktuelt bare dager før stortingsvalget, der partiene som i fjor ble nedstemt i Stortinget, går til valg på å bevare funksjoner ved sykehuset i Kristiansund også etter at SNR står ferdig.

Det dreier seg i hovedsak om Senterpartiet som krever at Kristiansund i fremtiden skal ha et «avdelingssykehus». Hva begrepet innebærer med hensyn til hva et slikt sykehus skal drive med er heller uklart, men slik vi forstår det mener partiet at det såkalte avdelingssykehuset minst skal inneholde fødeavdeling med tilhørende akuttfunksjoner. 

Skal vi tro Tidens Krav er det ifølge Lundteigen og Toppe også helt uaktuelt for partiet å gå i regjering om dette kravet ikke innfris i forhandlinger. Hverken mer eller mindre. Men det ser ikke ut til at Arbeiderpartiet er rede til å innfri et krav som er nedstemt i Stortinget.

Og som før overser politikerne fullstendig at det i årevis har vært svært utfordrende å drifte fødeavdelinger både i Molde og i Kristiansund. Det var et hovedargument når politikerne valgte å gå for fellessykehus.

Politikerne overser også at helsevesenet i hele landet står overfor en bemanningskrise i årene som kommer, og at en samling til SNR på Hjelset vil lette driften betydelig. Heldigvis har ansatte ved begge sykehusene for lengst innsett dette.

Det gjenstår å se om det blir regjeringsskifte og hva som kommer ut av regjeringsforhandlinger, men vi tror vel neppe at Arbeiderpartiet vingler i denne saken som de tross alt for år tilbake var hovedarkitekter for. Det gjenstår også så å se om sperregrensen gir en sammensetning av representanter som får flertall ved en evt. ny avstemming i Stortinget.