Problematisk sykehusgave?Nylig ble det kjent at fondsselskapet GassROR, som eies av alle kommunene i Romsdal samt Møre og Romsdal fylkeskommune, ville gi HMR en pengegave på rundt 70 mill. kroner øremerket formål ved fellessykehuset SNR på Hjelset. Helseforetaket representert ved direktør Bakke takker og bukker for gaven som vil komme godt med i realisering av SNR, men ikke alle aktører evner å glede seg.

GassROR sitt formål er å forvalte inntekter fra eiendomsskatten fra gassanlegget på Nyhamna til utvikling i regionen ved å støtte ulike tiltak. Noe av eiendomsskatten Aukra kommune får fra Nyhamna samt et mindre tilskudd fra eierkommunene på 3-4 millioner, utgjør rundt 29 millioner i inntekter hvert år. Gaven hentes fra disse inntektene.

Konkret har GassROR blinket ut to formål for gaven. Innkjøp av MTU (medisinteknisk utstyr) og utvidelse av arealet i sykehusbygget med rundt 600 kvadratmeter som vil komme avdelingene for mikrobiologi, bildediagnostikk og intensiv til gode. Det siste året med pandemi har vist at særlig førstnevnte avdeling har større behov for avansert utstyr og areal for plassering av dette med tanke på fremtidige pandemier. Godt å vite at gaven da kommer alle pasientene i foretaket til gode, ettersom mikrobiologisk avdeling har foretaksdekkende ansvar for denne støttefunksjonen.

Om det er stor entusiasme blant ansatte nord for Romsdalsfjorden, klapper ikke aktører med tilknytning til Ålesund sjukehus like så høgt. Ove Økland og Ivar Østrem har i etterkant av gladnyheten skrevet åpent brev til styret i HMR, der de innledningsvis synes det er «både gledelig og storartet» at GassROR gir en gave til utvikling av SNR, før de i neste setning synes det er overraskende at HMR tar imot gaven, «til tross for sterke bindinger til utvidelse av arealet».

Dette mener skribentene er problematisk på en rekke måter, der innvendingene toppes av følgende konspiratoriske utsagn, «det er mange som er urolige for om prosjektet har en skjult agenda». For orden skyld, gaven fra GassROR muliggjør utvidelse av allerede planlagt areal med rundt 1%. Så hva er den skjulte agendaen her?

Klappsalvene runger ikke akkurat i Kristiansund heller, men der er det lokalpolitikere som roper varsku her! Nærmere bestemt Nordmørslista, der representantene Stig Anders Ohrvik og Linda Dalseg Høvik, i et leserinnlegg i Tidens Krav 8. mars, kaller GassROR sin gave med føringer for «Nigeria-brevet fra Aukra» og «Spam-forsøk fra Romsdal».

Gaven er uetisk og kanskje også straffbar mener Ohrvik og Høvik, og forventer at styret i HMR avviser den. Om det ikke skjer forventer de at statsråden avviser å ta imot gaven, og om det heller ikke skjer forventer de at Stortinget instruerer statsråden og at fylkeskommunen gjennom sitt eierskap griper inn og stanser bruken av «fellesskapets midler». Bare så det er nevnt, fylkeskommunens bidrag til GassROR var beskjedne 743.000,- kroner i 2018 eller 2,6% av samlede inntekter.

Nå har HMR foretatt en juridisk gjennomgang av gaven og føringene som følger med før styrebehandling av saken. Her sier advokat Austdal følgende i sin oppsummering, «Jeg kan ikke se at disse eller andre momenter tilsier at HMR bør eller må takke nei til gaven i dette tilfelle».

Det kan ikke vi heller, og i motsetning til Nordmørslista, forventer vi at et enstemmig styre stiller seg bak direktør Bakke og gjør vedtak om å ta imot gaven.