SNR på stedet hvil! 2

Denne bloggen startet i i februar 2012 med oppslaget «Nye Molde sykehus satt på vent». Årene gikk, vedtak ble gjort, og lokalsykehuset i Molde ble til fellessykehuset SNR på Hjelset. For to år siden havnet oppslaget «SNR på stedet hvil!» på bloggen. Det er med gremmelse at sistnevnte nå får en oppfølger.

For sagaen om brutte sykehusløfter vil ingen ende ta. Neste år er det 20 år siden Møre og Romsdal fylkesting vedtok å bygge nytt sykehus i Molde. Det er 10 år siden daværende helseminister Strøm-Erichsen torpederte planer om nytt sykehus på Eikrem. Og nå 6 år etter at helseminister Høie bestemte at SNR skulle bygges på Hjelset går prosjektet på enda en smell. 

Vi og mange andre var naive nok til å tro at signering av byggekontrakt mellom helseforetak og hovedentreprenør Skanska i oktober i fjor var bindende og at den sikret byggestart i 2020. Slik var det tydeligvis ikke og prisen Skanska nå krever, er så langt unna «forventet markedspris» at helseforetaket ikke vil inngå «gjennomføringsavtale» med entreprenøren. At det går an å havne i en slik situasjon er bare utrolig!

Og det er ikke vanskelig å være enig med Romsdal Budstikke som på lederplass kaller det hele for en nasjonal sykehusflause uten sidestykke. Det gjenstår å se om Skanska kommer opp med et siste tilbud som helseforetaket kan godta, eller om samarbeidet ender i skilsmisse, der prosjektet SNR tvinges ut på ny ørkenvandring. 

Noen mener at i fall det siste må helseminister Høie gripe inn. Vi tviler på at han vil gjøre akkurat det, da foretaksmodellen har som grunnprinsipp at det er foretakene selv som har styring. Derfor må foretaksledelsen nå vise styringsevne om ikke Nordmøre og Romsdal skal sitte igjen uten sykehus om noen år.