Ny milepæl for SNR!

I desember 2017 gjorde styret i HMN enstemmig vedtak om å bygge SNR på Hjelset. Det var en milepæl og et «point of no return» for prosjektet. I dag signerer entreprenøren Skanska Norge byggekontrakt med HMR, og en ny milepæl er nådd. Det blir nå stadig vanskeligere å stikke kjepper i hjulene for prosjektet, men noen prøver fortsatt, snart fem år etter at helseminister Høie avgjorde lokaliseringen i 2014.

Skanska Norge ble som kjent tildelt oppdraget i siste styremøte, til stor lettelse for alle som begynte å tvile på prosjektet, etter at forrige anbudsrunde ble avlyst i fjor sommer. Styreleder for prosjektstyret, Johan Arnt Vatnan, kunne i sin orientering heldigvis fortelle at man er i rute og at man ser for seg byggestart omtrent på denne tiden neste år, eller kanskje tidligere om alt går på skinner.

Og selv om alt går på skinner i tiden fremover, finnes det nok av politiske aktører og andre, som har stor interesse av at prosjektet sporer av, eller aller helst skrinlegges for godt.

Av rikspolitikere finner vi Toppe og Lundteigen (Sp) som mener pengemangel må stoppe prosjektet, og som uten blygsel mener man må rykke tilbake til start og revurdere 0-alternativet. Det mener de uten å ofre en tanke på, at det allerede er investert rundt 250 millioner i prosjektet SNR, eller hvor mye mer det vil koste å planlegge på nytt. Helt på linje med disse to finner vi også nyoppnevnt sykehuspolitisk talsmann Engeli Johansen (FrP) fra Averøy, som om man ikke visste bedre, skulle tro representerte Nordmørslista og ikke et ansvarlig regjeringsparti.

Av lokalpolitikere finner vi ordfører Aurdal (AP) i Ålesund, som vil sette byggestart for SNR på vent til helseforetaket får økonomien orden. Da kan hun også få realisert planer for eget sykehus uten å måtte stå i kø. Her snakker vi sannsynligvis om at byggestart settes på vent i flere år.

I Kristiansund finner vi ordfører Neergaard (AP) som i vår fikk med seg kommunestyret på å trekke støtten til SNR, som har oppfordret folk til å skade økonomien i HMR ytterligere ved unødvendig bruk av fritt sykehusvalg, men som samtidig gjerne tar over funksjoner man ikke finner plass til i SNR av økonomiske årsaker!

Der finner vi også protestbevegelsen «bunadsgeriljaen», som er sponset av Kristiansund kommune med hovedkvarter og penger. Geriljaen har samme bakstreverske agenda som kommunen og erklærte nylig «krig» mot både helseforetak og helseminister.

Da er noen av aktørene nevnt og vi kommer tilbake til disse senere. Men i dag gleder vi oss over kontraktssignering og at det sakte men sikkert går mot byggestart for SNR!