Strutsepolitikk i sykehussaken

Sykehussaken har vært gjenstand for en mengde politiske vedtak.
Ikke alle har vært like velfunderte og nylig fikk vi et eksempel på det.

Når formannskapet i Kristiansund kommune avga høringsuttalelse om fremtidige prosjekt i NTP, ble det votert over et forslag fra Høyre om spesifikk støtte til en parsell på E39 forbi sentrum av Batnfjordsøra.

Forslaget ble nedstemt med 7 mot 2 stemmer, der det skinte gjennom at flertallet mente det var «feil» å støtte et prosjekt som kunne bli tolket som støtte til SNR.

Her har vi altså et knippe politikere som, vel vitende om at SNR blir realisert, stemmer mot et forslag som vil gi kortere reisevei for alle på Nordmøre som må komme seg dit via denne veien.

Noen vil kanskje mene vedtaket er symbolpolitikk. Vi mener strutsepolitikk er et mer dekkende begrep.

(Tidligere E39 fra Batnfjorden mot Høgset)