Ingen vei tilbake for SNR!

I dag gjorde styret i Helse Midt-Norge, enstemmig og til applaus, det historiske vedtaket om at SNR skal bygges på Hjelset. Usikkerhet og årelang ørkenvandring ser ut til å være over når milepælen er nådd. Prosjektet er kommet til «point of no return» – ingen vei tilbake.

Direktør i HMN, kristiansunderen Stig Slørdahl, feiret nøkternt med et kakeflagg at SNR har fått klarsignal av begge styrene. Det er det lov for oss andre å feire også, at prosjekt SNR er kommet til et punkt der det bare er teoretisk mulig å reversere prosessen enda en gang, selv om noen få mener det er på sin plass med flere kjepper i hjulene.

Ordskiftet var knapt der ansattrepresentant Ivar Østrem fra Ålesund var bekymret for pengebingens bærekraft. Østrem skal ifølge TK ha uttalt: «Et skår i gleden er økt rente. Det vil gjøre prosjektet veldig sårbart. Det vil øke prosjektkostnaden med nærmere en halv milliard. Med et så stort prosjekt må omstillingen intensiveres, sa Østrem».

Østrem mener kanskje det haster med å samle funksjoner til Ålesund? Vi velger å tolke utsagnet positivt men deler ROR sine bekymringer om mangel på faglige ambisjoner for SNR.