Å dra lasset i samme retning

Nylig takket Kirsti Slotsvik for seg etter mange år som eieroppnevnt styremedlem i HMR. Budskapet hennes er at helseforetaket kan få til hva som helst om alle miljøene drar i samme retning. Det er en vel så stor utfordring som økonomien mener hun.

Det er ikke vanskelig å være enig med Slotsvik. Direktør Espen Remme konkluderte med det samme under et fylkesdekkende dialogmøte i Kristiansund nylig, og har tidligere uttalt at det viktigste nå er å få med ledere og ansatte i omstillingsprosessen.

For direktør Remme har dette aldri vært noen enkel oppgave. Men nå ser det ut til at noen fagmiljø har fått en felles forståelse. Flere ber om at det legges til rette for at man møtes mer på tvers av sykehusene, der målet må være å fungere som et felles foretak. Også sentrale politikere i Molde og Kristiansund er blitt enige. Det må bli slutt på kampene om man skal komme noen vei sier ordføreren i Kristiansund.

Her har Remme en formidabel oppgave. Han bærer sprikende staur mot målet, og har stadig økonomispøkelset hengende over seg. HMN har et stort ansvar for det siste. Det er åpenbart at finansieringsmodellen bør revurderes, men fremfor alt må HMN unngå å presse datterforetaket til å gjennomføre ødeleggende prosesser i jaget på økonomisk balanse. Å dra lasset i samme retning må heller ikke bli ensbetydende med å samle et lass av funksjoner til kun et av sykehusene i foretaket.