«Å føde i ei grøft… 3»

Det er nå tre år siden skrev vi et oppslag med likelydende overskrift. Da var det enda ikke fattet noen endelig beslutning om plassering av SNR, og tema for oppslaget var situasjonen for fødende i nordfylket, der Tidens Krav argumenterte for plassering av SNR på Storbakken.
Nå er vi i en ny situasjon der tema er samling av fødeavdelingene ved de to sykehusene i påvente av at SNR på Hjelset står ferdig.

Samling av fødeavdelingene til det ene eller andre sykehuset nord for Romsdalsfjorden er i høst luftet som et mulig scenario i forslag til «Utviklingsplan for HMR». Sykepleierne ved begge sykehusene advarte nylig mot at ledelsen vil samle fagmiljøene hele 2-3 år før SNR står ferdig, der man er redd fogderistriden vil blusse opp igjen.

Allerede nå ser man konturene av dette der Tidens Krav i dag finner det nødvendig å skrive om hvor elendig de fødende i nordfylket har det. Nordmøringer kan i betydelig større grad risikere å bli født både her og der når de ikke rekker fram til fødeavdelinger. Verre enn i Finnmark skal man tro journalist Arild Myhre og statistikken han har gravd fram.

Jordmor og fylkespolitiker Elisabeth Jørgenvåg (NML) er bekymret over tilstandene og konkluderer med at tallene må få betydning for den faglige vurderingen HMR gjør når de nå anbefaler å samle fødetilbudet. Underforstått at tilbudet ikke må samles i Molde.

Fødeavdelingen ved sykehuset i Molde har omlag 150 flere fødsler i året, og ansatte der vil sannsynligvis argumentere med at samling i Kristiansund er gambling med det største fagmiljøet om HMR ikke revurderer sine planer. Og så er striden i gang igjen.

Men hva annet er oppslagene i Tidens Krav enn krisemaksimering i et forsøk på å posisjonere seg før HMR eventuelt bestemmer hvor en sammenslått fødeavdeling skal plasseres?

Vi deler Jørgenvåg sin bekymring for fødende i nordfylket når det som har vært praksis i et par sommermåneder planlegges som permanent ordning frem til SNR står ferdig. Vår bekymring omfatter også fødende på øyene sørvest i vår del av fylket, som også får betydelig lenger vei til fødeavdeling om tilbudet samles i Kristiansund.

Ikke minst er vi bekymret for sykehusansatte i turnus som skal sørge for tilbudet til de fødende. Svært mange ansatte må belage seg på å pendle sju mil hver vei til og fra arbeidsstedet året rundt. Det sier seg selv at dette vil være belastende og lite attraktivt uansett hvor fødetilbudet blir plassert.

Direktør Remme og styret i HMR bør derfor av hensyn alle fødende i Nordmøre og Romsdal, minimere perioden der fagmiljøene samles før SNR står ferdig. Også om man virkelig mener at det viktigste nå blir å få med seg ledere og ansatte i omstillingsprosessen fremover.