Når nøkkelen ikke passer til låsen

Økonomien i HNR har vært i kronisk dårlig forfatning siden foretaket ble opprettet, og direktør Remme vurderer nå kutt i tjenester utover det som allerede er vedtatt. Erkjennelse av at foretaket ikke kommer i mål med iverksatte tiltak er bra, men hvor ligger nøkkelen til løsningen?

Direktør Remme har så langt forsøkt å løse den fastlåste situasjonen med nøkkelen «hverdagseffektivisering». Den passer åpenbart ikke til låsen, og det er kanskje ikke så rart med alle variabler man ikke får gjort mye med ved drift av sykehus.

Et eksempel er at rundt 70% av alle innleggelser er akutte og skal behandles uansett. Resterende er planlagte, men like nødvendige i de fleste tilfeller, og skal man redusere her her taper man også inntekter og påføres utgifter når folk behandles andre steder. 

Direktør Remme har for øvrig uttalt at SNR er en del av løsningen på lengre sikt, der foretaket vil kunne spare anslagsvis 100 mill. i året ved samling av driften når sykehuset står ferdig. Men da må prosjektet drives fremover uten enda flere utsettelser.

Så er det også slik at HMN i 2011 vedtok en omstridt fordelingsnøkkel for økonomien etter Magnussen-modellen, der HMR fikk barbert sin årlige ramme med 133 mill. Nøkkelen passet perfekt for St. Olavs og HNT som fikk pengene, mens HMR gikk helt i økonomisk vranglås.

Vi mener derfor løsningen på kort sikt må være at ledelsen i HMN i det minste vurderer å smi en fordelingsnøkkel som også passer til låsen for økonomien i HMR inntil SNR står klar til drift.