Krexit i sykehussaken!

Helseforetaket gjennomgår nok en krevende periode der styret som følge av foretakets begredelige økonomi, vedtok å utrede en rekke kontroversielle kuttforslag i ekstraordinært styremøte 24. januar. Forslagene, deriblant nedleggelse av rehabiliteringssentre og sammenslåing av fødeavdelinger til en av byene, utløste kritiske medieoppslag og fakkeltog i hele fylket. Men det stoppet ikke der.

Flere bystyremedlemmer i Kristiansund fant anledningen passende for ny omkamp om fellessykehuset SNR, der de partiløse representantene Holten og Nordli, samt AP-representanten Tønnesen fremmet hver sine interpellasjoner om å trekke støtten til SNR. De mente at bystyrets selverklærte forutsetninger for støtten til SNR nå var brutt. Bystyret i Kristiansund vedtok derfor 29. januar AP sitt forslag med 34 mot 9 stemmer, der det heter:

«Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker. Vi mener at helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell»

Vi deler frustrasjonen og bekymringene, og mener direktør Remme og helseforetaket bør tenke seg godt om før styret fatter endelige vedtak. Men kuvending og ny omkamp, anført av partiet som sørget for at sykehuset på Eikrem ble skrotet og fellessykehuset ble vedtatt i 2012, blir helt absurd og meningsløst.

For det første er det bare skammelig at bystyret nå etter snart 10 år, ikke bryr seg om bygging av nytt sykehus blir utsatt i enda flere år.
For det andre kommer man ingen vei med denne symbolpolitikken, da kuvendingen hverken har støtte i resten av fylket eller på Stortinget.
For det tredje setter bystyret i Kristiansund seg selv helt på sidelinjen når prosjektet skal planlegges videre. 

Men noen synes kanskje enda en omkamp er like genial strategi som når tidligere ordfører Øyen jobbet iherdig for å avvikle sykehusene i begge byene? Vi synes galskapen i bystyret bare er tragisk.