Nexit i sykehussaken?

Først fikk vi «Krexit» der Kristiansund kommune 29. januar vedtok å trekke støtten til fellessykehuset SNR. Etter styremøtet i HMR 27. mars er det fare for «Nexit», der ordførere i kommuner på Nordmøre truer med å trekke seg fra alt samarbeid med helseforetaket.

Siste utvikling kom når direktør Remme offentliggjorde spareplaner, der samling av fødeavdelingene til Molde og nedleggelse av rehabilitering på Aure og Mork var det mest kontroversielle. Som forventet utløste det en storm av protester mot ledelsen. Noen helt fortjent da prosessene i forkant ikke var imponerende, og særlig ille i forhold til rehabilitering der klinikksjefen styrte prosessen uten snev av legitimitet.

Men først skulle styret gjøre vedtak. Saken i forhold til rehabilitering ble utsatt, men i iveren etter å spare nødvendige millioner valgte styret å slå ned hele vepsebolet, da det vedtok at fødeavdelingene skulle samles i Molde, fem år før SNR står ferdig. Det scenarioet ble direktør Remme advart mot av tillitsvalgte ved begge sykehusene i nordfylket.

Men der er vi nå, og i tur og orden skal kommuner på Nordmøre vise at de ikke farer med tomme trusler. Først ut er Gjemnes kommune der rådmann Eliassen ikke utelukker at helsetilbudet til befolkningen kan bli dårligere som følge av at kommunen bryter samarbeidet med helseforetaket. Så følger Tingvoll og Surnadal der rådmann Haugen mener det er hipp som happ om man samarbeider eller ikke.

Det er begripelig at politikere reagerer svær sterkt i denne saken. Kanskje ikke like begripelig at rådmenn anbefaler politikere å bryte alt samarbeid, når de samtidig risikerer å forringe helsetilbudet til sine egne innbyggere. Noen politikere advarer også mot en destruktiv boikott.

Det gjenstår å se hva dette medfører for kommuner og helseforetak,
og foreløpig er det bare Kristiansund som har trukket støtten til SNR.
Men vil øvrige kommuner på Nordmøre følge bjellesauen også her?