Mens vi venter på neste akt av sykehussagaen…

Det har mildt sagt vært en turbulent utvikling siden vi sist skrev om helseforetaket og SNR. I etterkant av styremøte 27. mars har hendelsene stått i kø, der det toppet seg med at styret 29. april ba direktør Remme om å fratre på dagen. Neste akt er ikke skrevet enda. Kanskje starter den i styremøte 12. juni, om direktør Kvernmo legger fram forslag med konkretisering av sammenslåingsprosessen og en samlet oppgave- og fungsjonsfordeling, slik styret har bedt om.

Det opprinnelige vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund avlet også protestbevegelsen «Bunadsgeriljaen» som etter kort tid fikk landsomfattende oppslutning og pressedekning. Statsminister Solberg fant det nødvendig å kommentere begivenhetene hjemme, i en pause under møte med president Macron i Paris. Der stadfestet hun at fødeavdelingene vil bli sammenslått før eller senere.

Samtidig fremstod noe så sjeldent som et tilnærmet unisont Nordmøre, der kommunene i protest mot vedtaket om å samle fødetilbudet til Molde, i tur og orden og som varslet, sa opp samarbeidsavtaler med HMR. Kristansund kommune har som kjent også vedtatt å trekke støtten til SNR. De andre kommunene gjorde samme vedtak, men opprettholdt støtten til SNR, selv om det er noe uklart hvordan enkelte kommuner stiller seg til den saken. Eide kommune har som den eneste, verken trukket seg fra avtaler eller trukket støtte til SNR.

Men Kristiansund kommune og andre er ikke fornøyd med at styret i HMR vedtok å utsette sammenslåing på ubestemt tid i siste styremøte. Ordfører i Kristiansund og leder av Orkidé, Kjell Neergaard, uttalte nylig til Tidens Krav at Nordmøre firer ikke en millimeter før vedtakene om nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund og rehabiliteringstilbudet i Aure oppheves. Strategien videre om HMR står på sitt synes ordføreren det er vanskelig å diskutere med pressen tilstede.

Men hva blir strategien videre om Kvernmo og styret i HMR til slutt etterkommer kravene fra Neergaard og Orkidé?

Det er et betimelig spørsmål ettersom Kristiansund kommune har vedtatt å trekke støtten til SNR. Det er heller ikke særlig tvil om at Kristiansund allerede har lagt en strategi for torpedering av SNR. Trenering av alle sparetiltak som kan bedre økonomien i foretaket ser ut til å være et element her, da styret i HMN i 2014 vedtok økonomisk bæreevne som forutsetning for bygging av fellessykehuset.

Paradoksalt nok stiller en markant forkjemper for fellessykehuset samme spørsmål, og forventer handling av politisk ledelse i Kristiansund.

(Klipp fra kommentarfelt i TK-oppslag 24. mai)