Hva skjedde med finansieringen?

Prosjektering av Nye Molde Sykehus med planlagt byggestart i 2012 ble stanset kort tid etter at Anne-Grete Strøm-Erichsen tok over som helseminister i oktober 2009. Ikke lenge etter viste det seg at Helse Midt-Norge, landets eneste helseregion i økonomisk balanse i 2008, likevel ikke hadde økonomisk bæreevne til å starte bygging i 2012.    Hva skjedde, og hva mente styreleder Kolbjørn Almlid egentlig da han den 23. november 2009 snakket om en «skriftlig forsikring»?

Den 18. februar 2010 gjennomførte administrerende direktør Gunnar Bovim og styreleder i Helse Midt-Norge Kolbjørn Almlid et møte med statssekretær Roger Ingebrigtsen i HOD. Av Kolbjørn Almlids referat fra møtet fremgår følgende:

«Almlids konklusjon var at økonomien ikke var dårligere nå enn i 2008 da HOD aksepterte HMNs økonomiske forutsetninger knyttet til nyinvesteringer. Derfor mente Almlid at HMN ville være i stand til å bygge Nye Molde sykehus med oppstart i slutten av 2012»

I styremøte den 4. mars 2010 behandlet styret for Helse Midt-Norge et notat til møte med HOD vedrørende Nye Molde Sykehus. Notatet fokuserte på at den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge ikke var forverret siden 2008, en så derfor ingen grunn til å utsette byggestart for Nye Molde sjukehus av økonomiske årsaker. Samme notat viste ellers til lovnader både fra Bjarne Håkon Hanssen og Jens Stoltenberg.

Utover i 2010 forandret situasjonen seg. I brev av 11. mars avviste Helseministeren foreliggende konseptrapport. Hun fremsatte da et krav om at både drift i eksisterende lokaler og bygging av ett felles sykehus måtte utredes.

Langtidsbudsjett for perioden 2011-2016 ble styrebehandlet juni 2010. Administrasjonen anbefalte da utsatt byggestart til 2013. I september behandlet styret sak 69/10 der administrerende direktør Gunnar Bovim «etter en samlet vurdering» ikke anbefalte oppstart av byggeprosjektet i 2012.

På et møte i referansegruppen for de tre utredningene ble det den 22. september 2010 lagt fram en analyse av Helse Midt-Norges økonomiske bærekraft. I dette materialet framkom oppstart i 2018 som en mulig tidshorisont (RB 6. januar 2011). På vel et halvt år hadde det altså blitt klart at Helse Midt-Norge likevel ikke hadde økonomisk bæreevne til å realisere det som senere har vært omtalt som «Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal» før tidligst i 2016, og sannsynligvis ikke før 2018.

Den 10. november 2010 vedtok styret i Helse Midt-Norge mot en stemme (Merete Storødegård) en 2-sykehusmodell. 8. desember 2010 ble planene stoppet av helseministeren. En uke senere reiste hun til Molde. Den 22. desember overleverte daværende styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal Helge Aarseth notatet fra møtet med statssekretær Roger Ingebrigtsen til pressen…

Klikk på linkene for mer informasjon…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s