Fellessykehuset ved E39 – «midt-mellom-byene»

Sørgående E6 ved nytt fellessykehus på Kalnes i Østfold…

Tanken om et stort fellessykehus for Nordmøre & Romsdal ble lansert for flere år tilbake, av fremtredende lokalpolitikere på Nordmøre og av ”Folkeaksjonen – Ett sjukehus”, med Mellvin Steinsvoll i spissen. Påstanden fra de førstnevnte var at helseforetakene i en årrekke hadde ribbet sykehuset i Kristiansund for funksjoner og at det eneste de egentlig ville var å stjele hele sykehuset. Begrepet ”akuttyven” ble flittig brukt en periode. Som kjent ble ”tyveriet” avverget ved at helseministeren snudde opp ned på alle vedtak i foretakene, og fredet sykehuset nordpå fra større omstillinger. Noe lignende har knapt skjedd i helse-Norge verken før eller siden…

Nordgående E39 et sted «midt-mellom» Batnfjordsøra og Krifast…

E39 Nord

Det lokalpolitiske miljøet og representanter for sykehusmiljøet i Kristiansund har på forskjellig vis argumentert for tanken om et fellessykehus, der begrepet ”midt-mellom-byene” også har vært flittig brukt. Nordmørsdefinisjonen av begrepet betyr at fellessykehuset aller nødigst plasseres på Høgset eller helst lenger nord. Den siste tiden har det også dukket opp en ny tanke som går ut på at man kan beholde lokalsykehusene i byene, og samtidig bygge et tredje fellessykehus et sted ”midt-mellom”. Den nye tanken går ut på at alle akuttfunksjoner skal samles der. Mye taler for at begge tankene om fellessykehus, bør glemmes av alle som fortsatt går rundt og tenker dem.

Et felles sykehus kan høres ut som den optimale løsning for befolkningen. Det nye fellessykehuset i Østfold ved Kalnes trekkes fram som et forbilledlig eksempel til etterfølgelse både av statsminister Stoltenberg og helseminister Strøm-Erichsen. Det man helt glemmer i den lokale debatten er tilgjengelighet for ansatte som skal yte sykehustjenestene til befolkningen. Det påbegynte nye fellessykehuset på Kalnes i Østfold er i så måte noe helt annet enn nytt fellessykehus på Høgset.

Det nye sykehuset i Østfold blir liggende rett i nabolaget til Sarpsborg med en reisetid for ansatte i Fredrikstad og Moss på rundt 20 minutter via ny vei fra Fredrikstad og eksisterende firefelts E6 tvers gjennom fylket. Helt akseptabelt for alle ansatte ved eksisterende sykehus, og innenfor krav om legers tilgjengelighet i hjemmevakt på 30 minutter, også for leger i Halden.

Rekruttering av ansatte er helt avgjørende for befolkningens sykehustilbud. I Oslo sliter man med rekruttering til nye AHUS sykehus som ligger 20 km fra sentrum. Nytt felles sykehus på Høgset 50 km fra Molde er likevel akseptabelt for politikere og sykehusmiljø i Kristiansund. For 1200 sykehusansatte i Molde derimot, vil et nytt sykehus på Høgset medføre en pendlertilværelse på rundt 45 minutter hver vei på dagtid, med mindre E39 opprustes til firefelts E6 standard.

Det finnes folk som av andre enn rent helsepolitiske årsaker argumenterer med at et nytt sykehus må ligge bynært. Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen er en av dem, og hevder at sykehuset på Kalnes er feilplassert selv om det ligger rett ved E6 og kloss på Sarpsborg, med den infrastruktur som finnes der. Fremtidens nye sykehus må ligge inne i selve byområdet sier Dokk Holm, og karakteriserer planer om et sykehus ”midt-mellom-byene” nordpå som meningsløst. Om Batnfjordsøra blir åsted for et nytt sykehus er det bare å glemme de to byene i de store prognosene om fremtidens vekstsentra. En slik beslutning vil overgå den i Østfold i meningsløshet, sier Dokk Holm.

For det regionale helseforetaket og direktør Bovim er sykehussaken blitt en kattepine. Det letes etter løsninger som tilfredsstiller alle mulige og umulige politiske interesser i saken. Samtidig må løsningen også være bærekraftig med hensyn til økonomi og rekruttering, og det er her tanken om en 3-sykehusmodell og ”det lille fellessykehuset” kommer til unnsetning. Tanken skal i følge sykehusblogger og journalist Arild Myhre i Tidens Krav, allerede vært tenkt av direktør Bovim.

Merkelig nok kan ingen huske at Bovim noen gang offentlig har fremsatt tankegods, der han promoterer en 3-sykehusmodell for Nordmøre og Romsdal. Myhre innrømmer at modellen har sine svakheter, men presentere den samtidig som et slags columbi egg, selve kongstanken som blir redningsplanken helseministeren trenger for å komme ut av kattepinen, både med tanke på helsetilbud og ikke minst sine egne velgere på Nordmøre.

En som slett ikke tenker på samme måte som Myhre, er Frp politiker Steinar Berge fra Kristiansund, som i sitt leserinnlegg i Romsdals Budstikke på lørdag slakter både direktør Bovim og hele ideen om ”det lille fellessykehuset”. Berge som er pensjonert lege skriver både om økonomiske problemer og om rekrutteringsproblemer denne tanken medfører. Helsepersonell har familier og de vil jobbe der ektefellen også kan få arbeid, og barna har fritidstilbud og skoletilbud. Det er i Molde og Kristiansund, ikke midt mellom. Et lite fellessykehus mellom byene vil ikke være rekrutteringsfremmende for helsepersonell, skriver Berge, og viser til rekrutteringsproblemene ved AHUS.

Nå er det noe usikkert om Berge tenker det samme om det store fellessykehuset dersom det skulle bli en realitet. For noe over to år siden mente han i hvert fall at et fellessykehus måtte ligge bynært, gjerne på Frei eller Høgset da Molde var uaktuelt. Nå var det vel bare AP som tjente noe på sykehusstriden ved forrige kommunevalg i Kristiansund, på bekostning av så godt som alle andre partier, og da velger vi å tro at Berge har skiftet mening i saken?

Om helseminister Strøm-Erichsen beslutter at det skal bygges et stort eller et lite fellessykehus på Høgset, på Frei eller et annet sted ”midt-mellom-byene”, er det uansett stor fare for det nye sykehuset vil slite med rekrutteringsproblemer man bare kan ha mareritt om. Et nytt felles sykehus her eller der kan fort bli et spøkelseshus befolkningen i Nordmøre og Romsdal slett ikke er tjent med.

En annen fare er at befolkningen på Vestlandet kan komme til å skylle regjeringspartiene ut av kontorene ved stortingsvalget i 2013, om dagens helsepolitikk og sykehusstriden får lov til å fortsette. Det hevder VG kommentator Frithjof Jacobsens i «På trynet i vest». Jacobsens kommentar er anbefalt lesning i så måte…

Klikk på linkene for mer informasjon…

One thought on “Fellessykehuset ved E39 – «midt-mellom-byene»

  1. […] «Berge som er pensjonert lege skriver både om økonomiske problemer og om rekrutteringsproblemer denne tanken medfører. Helsepersonell har familier og de vil jobbe der ektefellen også kan få arbeid, og barna har fritidstilbud og skoletilbud. Det er i Molde og Kristiansund, ikke midt mellom. Et lite fellessykehus mellom byene vil ikke være rekrutteringsfremmende for helsepersonell, skriver Berge, og viser til rekrutteringsproblemene ved AHUS.» https://nyemoldesykehus.com/2012/03/19/fellessykehusene-ved-e6-og-e39-et-sted-midt-mellom-byene/ […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s