Molde sjukehus: Fra stagnasjon til fragmentering?

Molde sjukehus 1960

Molde sjukehus er et faglig bredt og differensiert sykehus. Sykehuset er landets 20. største, målt i antall legehjemler, et sykehus som tradisjonelt har rekruttert godt.

De siste årene har det likevel vært tendens til stagnasjon. Mens andre sykehus i Møre og Romsdal er tilført nye ressurser og oppgaver, har Molde sjukehus på mange måter stått «på stedet hvil».

Vi har forsøkt å skaffe frem en oversikt, fagområde for fagområde: Hvordan har utviklingen vært, og hva kan pasienter og ansatte ha i vente?

Administrasjonen:

Er lagt til Ålesund, og flere av de ”gode hjelperne” i administrasjonen som har nødvendig lokalkunnskap og kjennskap, er i ferd med eller har sluttet. Økonomiavdelingen har hovedsete Molde.

Anestesiologi:

Det er innført tilstedevakt av anestesilege, noe som styrker forutsigbarhet og kvalitet. Antall assistentlegestillinger er økt, men uten at dette egentlig er formelt velsignet av foretaksledelsen. Hva har vi i vente?

Vil redusert kirurgisk virksomhet få negative ringvirkninger? Vil behandlingen av intensivpasienter bli samlet i Ålesund? Vil spørsmålet omkring nedleggelse av AMK-sentralen bli tatt opp til fornyet vurdering?

Barnemedisin:

Vakt-/beredskapsordningen er avviklet for flere år siden. En av to overlegestillinger er overført til Kristiansund. Eneste overlegen inngår i vaktordningen i Kristiansund, og er derfor mindre til stede i Molde på dagtid.

Barne- og ungdomspsykiatri:

Døgnenheten på Knausen med nytt og fremtidsrettet behandlingskonsept, er stengt fra mars.

Geriatri (alders-medisin):

Utdanningsstillingen i geriatri ble flyttet fra Molde til Kristiansund i 2003. Eneste geriater har siden sluttet ved medisinsk avdeling. Molde sjukehus har intet geriatrisk tilbud.

Gynekologi/ føde:

Vaktsystemet ved Molde sjukehus er skjørt. Lite er gjort de siste årene.

Indremedisin:

Stort sett ”status quo” de siste årene. Mangler nyrespesialist.

Kirurgi (generell kirurgi):

Var først ute med å etablere brystbevarende brystkreftkirurgi, men tapte kampen om opprettelse av brystdiagnostisk senter som ble etablert i Ålesund. Opprettet tilstedevakt for assistentleger oppfattes som positivt. Helgevakt innenfor generell kirurgi Molde/ Kristiansund er samlet i Molde. Ellers stort sett status quo de siste årene. Hva har vi i vente?

Helse Midt-Norge har fattet vedtak om å sentralisere traumebehandlingen, dette går på tvers av arbeidsfordelingen som er vedtatt i Helse Møre og Romsdal, og som fastslår at traumepasienter fra tidligere HNR fremdeles skal tas hånd om i Molde. All kreftkirurgi (colon, rectum, bryst) er foreslått sentralisert til Ålesund. Karkirurgien i Molde vil bli avviklet når karkirurgen slutter om noen år.

Mikrobiologi:

Status quo de siste årene. Molde har fremdeles regionens eneste avdeling med legebemanning utenom Trondheim. Hva har vi i vente?

Vaktordning for legene avvikles. Overføring av ressurser til Ålesund?

Nevrologi:

Flere ”grå”/ulovlige assistentlegestillinger har blitt opprettet de siste årene, og dette har berget avdelingen. Vesentlig bedret overlegebemanning er en indirekte konsekvens av tiltaket. Avdelingen har overtatt ansvaret for behandling av hjerneslag. Overtar til høsten 4 rehabiliteringspasienter fra Nevrohjemmet, på denne måten vil en omfattende reduksjon i sengetall kunne unngås.

Nukleærmedisin:

Molde har fylkets eneste nukleærmedisiner, det faglige tilbudet har blitt utvidet de siste årene. Nukleærmedisinsk avdeling har formelt blitt organisert som satellitt styrt fra St. Olavs Hospital. Hva har vi i vente?

Dagens lokaler fyller ikke kravene til strålevern, og nukleærmedisinsk avdeling vil bli avviklet når vi får et formelt tilsyn og pålegg fra Statens strålevern. Det medfører flytting til Ålesund. Flytting påvirker en rekke fagområder.

Ortopedi:

Helgevakt innen ortopedi er avviklet og samlet i Kristiansund. Hofte og kneproteseoperasjoner har i stor grad blitt samlet i Kristiansund. Hva har vi i vente?

Det foreligger ingen konkrete endringsplaner, men tap av vaktberedskapen på ukedager er en tenkt mulighet.

Onkologi (tilgang til kreftspesialist):

Molde sjukehus har ikke ansatt onkolog. Hva har vi i vente?

Service fra Ålesund?

Patologi:

To legestillinger besatt ved helseregionens mest ”effektive” avdeling. Hva har vi i vente?

Regional kreftplan legger opp til at patologen flyttes til Ålesund.

Psykiatri:

Tidligere fylkesdekkende avdeling har gjennomgått betydelig reduksjon i forbindelse med psykiatriomstilling/ desentralisering psykiatri. Knausen-senteret er åpnet.

Radiologi:

Avdelingen har vaktberedskap for både Molde og Kristiansund. Bedret legebemanning de siste årene. Regionens mest effektive avdeling regnet i produksjon per legeårsverk. Hva har vi i vente?

Det er vedtatt bygging av nytt MR-bygg. Ønsker Helse Midt-Norge at Molde skal miste vaktfunksjon? Da vil nye radiologstillinger bli lagt til Ålesund. Avdelingen kan miste utdanningsfunksjonen, og ser på tap av vaktfunksjonen som ulevelig. Flere indremedisinske, kirurgiske og nevrologiske pasienter må flyttes til andre sykehus.

Tann-kjeve:

Har mistet en oralkirurg uavhengig av funksjonsfordelingsprosessen.

Urologi:

Molde sjukehus har mistet urologstillingen til Kristiansund.

Øye og Øre-nese-hals:

Vesentlig bedret legebemanning ØNH. Status quo øye. Eneste ØNH-avdeling med fullskala ørekirurgi utenfor St. Olavs. Avdelingene skal etter vedtak i Møre og Romsdal-styret foreløpig likevel ikke flyttes til Ålesund. HMN har imidlertid igangsatt en prosess ”mindre fag” for å avvikle vaktordningen i Molde. I så fall betydelig redusert faglig bredde og operasjonstilbud.

One thought on “Molde sjukehus: Fra stagnasjon til fragmentering?

  1. Steph sier:

    Thanks for this blogg post

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s