«Midt imellom byene?»

Skisse fra saksfremlegget

Da foreligger det første saksfremlegget der styret i HMR skal ta stilling til ”Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal”, herunder Nye Molde Sykehus sin videre skjebne. Hele sju alternative løsningsmodeller fremlegges for styret. Det kan ved første øyekast se ut til at foretaket ikke helt har skrinlagt nytt sykehus på Eikrem…

Innledningsvis i saksframleggets sammendrag heter det at…

”Denne svært konkrete bestillinga som omfattar ei avklaring av sjukehusstruktur i Nordmøre og Romsdal, medfører ein ubalanse i utviklingsplanen som viser seg krevjande å handtere”

Her siktes det antageligvis til helseminister Strøm-Erichsens bestilling der hun krever en plan som både tar hensyn til bærekraftig økonomi og rekruttering, samtidig som hun krever ”nærhet til akutt og fødetilbud” for hele befolkningen i nordfylket…

Saksframlegget konkluderer da heller ikke tydelig og bærer preg av mange uavklarte spørsmål som krever videre utredning før en av modellene velges. Denne mangel på tydelighet overrasker, sett i lys av at det i utgangspunktet var satt av et helt år til utredningsarbeidet. Mye har som kjent også endret seg siden tidligere styreleder i HMN, Kolbjørn Almlid, i møte med daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen, forklarte sekretæren at økonomien i HMN var så god at det bare var å sette i gang å bygge NMS.

Det synes klart at helseforetaket nå er presset til å la styrene velge bort en løsning med fortsatt drift ved fire ”fullverdige” sykehus. Likeledes har man gått bort fra at ett av sykehusene kan ha indremedisinsk akuttberedskap og elektiv kirurgi. I dagens situasjon der foretaket er kommet i en økonomisk kattepine, åpnes det for å kunne velge mellom to modeller der ett av sykehusene i nordfylket får alt av akuttfunksjoner, og ett blir sittende igjen med svarteper. I teorien kan man da velge en modell der akuttsjukehuset bygges på Eikrem.

Vi har imidlertid friskt i minne lokalt rabalder og krigserklæringer fra profilerte lokalpolitikere på Nordmøre samt helseministerens torpedering av alle planer da disse ble vedtatt av styrene ved forrige korsvei. I praksis er derfor et valg av Eikrem politisk helt umulig med dagens konstellasjon av politisk makt både lokalt og sentralt.

Helseforetaket fremlegger også to modeller der nytt felles akuttsjukehus plasseres ”bynært” Molde eller Kristiansund, der definisjonen av bynært er inntil 20 minutters reisetid med bil fra de respektive bysentra. I teorien kan man også her velge en modell der fellessjukehuset bygges på Eikrem, men som av samme årsak vil bli politisk helt umulig.

Omvendt skal helseminister Strøm-Erichsen få litt av en jobb med å forsvare en samling av akuttfunksjoner til sykehuset i Kristiansund eller en bygging av nytt felles akuttsykehus på aksen Frei – Kristiansund, om hun da fortsatt mener noe med ”tilstrekkelig nærhet til begge byer”. Ser statsråden for seg et ”Nye Molde sjukehus” lokalisert på Frei?

Kanskje er det bare alternativet nytt akuttsykehus ”midt imellom byene” som lar seg gjennomføre om ministeren skal få det som hun vil? Det ligger an til flere slag i ”sykehuskrigen”…

Klikk på linkene for mer informasjon…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s