”Å føde i ei grøft…»

Storken

De fleste fødende vil se på sterke fagmiljøer i en felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal som en kvalitetsforbedring. Ulempen, uavhengig av valgt alternativ, er økt reisetid for noen. I debatten så langt har i særlig grad fødende fra Smøla kommune med 2166 innbyggere uttrykt bekymring for at en fremtidig felles fødeavdeling kan bli etablert i eller nær Molde…

Det årlige fødselstallet for Smøla kommune falt fra et gjennomsnitt på 26 på 1990-tallet til 17 på 2000-tallet, men har de siste fem årene igjen ligget rundt 20 fødsler per år. Veistrekningen Smøla – Øvre Eikrem utgjør 11 mil om utgangspunktet er midt på øya. Kjøretiden beregnes av Google Maps til 2t50min, men samtlige fødende transporteres til Seivika med ambulansebåten Øyvakt, noe som gir raskere fremkomst.

To store øysamfunn i Sør-Trøndelag med til sammen over 9000 innbyggere brukte inntil nylig fødeavdelingen ved Orkdal sykehus. Frøya med 4547 innbyggere og Hitra med 4522 innbyggere. Øyene har samlet sett rundt 90 fødsler pr. år (statistikk fra SSB). Kjøretiden fra øyene til St. Olavs hospital er omtrent som for Smøla til Eikrem.

Leka, Nærøy og Vikna med til sammen ca 60 fødsler årlig har en reiseavstand på 2-3 timer til fødeavdelingen i Namsos, med følgetjeneste. Også Lierne og Namsskogan har lang reisetid. Antall fødsler fra Rørvik (2778 innbyggere) og Brønnøysund (4648 innbyggere, fødestue) utgjør et visst volum, også for flere andre tettsteder nordpå er avstanden til nærmeste fødetilbud 2-3 timer.

De fødendes bekymring må tas på alvor, men i forbindelse med årets sommerstenging av fødeavdelingen i Kristiansund er det for første gang prøvd ut en ordning med følgetjeneste. Dette har fungert etter planen, og følgetjeneste som permanent ordning vil uansett måtte etableres i løpet av høsten og vil da omfatte flere kommuner med lang reisetid til sykehus, herunder Surnadal.

Både befolkning og lokalpolitikere i de to mest berørte kommunene Frøya og Hitra, var også bekymret for det fremtidige fødetilbudet før nedleggelse av tilbudet ved Orkdal sykehus. Ikke desto mindre ga kommunestyret på Hitra sin tilslutning til planene som ble vedtatt av Helse Midt-Norge. Hitra kommune fattet et styrevedtak den 21. november 2011, som også kan leses som en høringsuttalelse til saken, der de sa følgende:

”Hitra kommune er likevel opptatt av at fødende fra Hitra skal ha et likeverdig fødetilbud med andre i sykehusområdet. Hvis dette best ivaretas ved en samlet fødeavdeling ved st. Olav vil kommunenforholde seg til det, gitt at det blir etablert en følgetjeneste fra kommunen vår med rask tilgang og god kvalitet. Dette vil kunne være avgjørende for at kommunen kan støtte en sentralisering av fødetilbudet ved St. Olavs Hospital. Fødetilbudet ved Orkdal sykehus kan ikke tas bort før dette er på plass. Det forutsettes at gynekologisk tilbud består ved Orkdal sykehus”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s