Hjelset beste lokalisering av et fellessykehus for pasientene i Nordmøre og Romsdal

Journalist Arild Myhre hadde i Tidens Krav 19.11 en artikkel om de vanskelige avveiingene i sykehussaken. Han starter med å advare politikere på Sunnmøre at sykehuset i Ålesund ikke garantert vil forbli fylkets største hvis fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal legges nær Molde. Samme advarsel kommer avisens redaktør Tore Dyrnes med i lederen 22.11. Dette synes å være det viktigste argumentet for å legge fellessykehuset nær Kristiansund. Den samme konklusjonen hadde formannskapet i Ålesund kommet til, de også ignorerte pasientene. Avisen vegrer seg for å publisere innlegg som påpeker at dette neppe er legitime argumenter ved lokalisering av fellessykehuset til beste for pasientene i Nordmøre og Romsdal.

Bystyrerepresentant for Høyre i Kristiansund, Anton Monge, gjentar i et leserinnlegg 25.11 i samme avis mange av de punktene Myhre ramser opp, og både Dyrnes og Monge synes å være opptatt av statlige arbeidsplasser. Monge mener det har vært mange år med nedprioritering og nedbygging av Kristiansund Sykehus under moldeorienterte administrative ledere og styrer, men som vanlig dokumenteres ikke omfanget. Det er heller ikke så rart, ettersom tallene viser det motsatte. I følge Statistisk Sentralbyrå har det i perioden 2008 – 2012 vært en økning i antall årsverk ved sykehuset i Kristiansund på 51 og en reduksjon i Molde på 80, mens antall senger er redusert med 13 i Kristiansund og 19 i Molde, begge deler i favør Kristiansund. Det nye helseforetaket tok over høsten 2011, og har ikke påvirket denne utviklingen.

Det er likevel bedre å lokalisere fellessykehuset på Hjelset til beste for pasientene, enn på Storbakken for å flytte statlige arbeidsplasser fra Molde til Kristiansund. Lokalisering av sykehus er neppe et hensiktsmessig virkemiddel i fordeling av statlige arbeidsplasser, da er Skattedirektoratets forslag til omlegging av skatteoppkreverfunksjonen med 9 nye stillinger til Kristiansund og ingen til Molde langt mer nøytralt. Man kan ikke overse hensynet til pasientene, og isteden bruke helseforetaket til å rette opp feil noen mener andre har begått.

Myhre, Dyrnes og Monge tar alle utgangspunkt i de fem punktene i spesialhelsetjenestens formålsparagraf, som styrene i helseforetakene skal følge.

  1. Best kvalitet. Sykehuset i Molde har langt flere leger og sykepleiere enn i Kristiansund, og har vist betydelig bedre rekruttering av fagfolk. Risikoen for å miste verdifull ekspertise er mye større om sykehuset i Molde legges ned. Å lokalisere sykehuset nær Molde vil skape minst problemer i interimperioden fram til nytt sykehus står ferdig, hele 71% av legestillingene ligger i Molde. Molde har et mye større og mer variert næringsliv. Sammen med et langt bredere høyskoletilbud helt til doktorgradsnivå i logistikk og snart også på helsefag gir dette gunstige forhold for ektefelle og barn, og er derfor viktige momenter ved framtidig rekruttering av spesialister til det nye fellessykehuset. Molde har i tillegg et gunstig klima og variert topografi som innbyr til fritidsutfoldelser både sommer og vinter, og som har gitt mange ski-utøvere i Norges-toppen. Høgskolen i Molde har profesjonsutdanning i sykepleie, og en lokalisering av fellessykehuset nær Kristiansund vil medføre betydelige problemer for dette studiet i studentenes praksisperiode.
  2. Likeverdig helsetilbud. En lokalisering nær Molde vil balansere alle utkantene, både de på ytre Nordmøre som ikke faller inn under St. Olav i Trondheim, og de i indre Romsdal og Oppland som ikke faller inn under sykehuset på Lillehammer eller Ålesund. Det sikrer et mest mulig likeverdig helsetilbud til alle utkantene.
  3. Bedre ressursutnyttelse. En lokalisering nær Molde vil generere minst transportarbeid og minst reisekostnader, og også påføre miljøet mist skadelig CO2. Ifølge Oslo Economics er en lokalisering nær Molde også bedre samfunnsøkonomisk sett.
  4. Bedre helsetilbud tilpasset pasientene. En lokalisering ved Hjelset vil gi et større pasientgrunnlag og derved danne basis for et bedre helsetilbud enn et mindre sykehus på Storbakken. En lokalisering ved Storbakken vil gi store pasientgrupper like lang veg til sykehuset i Ålesund, noe som vil kunne redusere pasientgrunnlaget betydelig. Et hovedpoeng med fellessykehus er nettopp størrelsen. Se også punkt 1.
  5. Bedre tilgjengelighet. Hjelset gir minst like god tilgjengelighet for utkantene samlet sett, og gir også tilfredsstillende dekning for offshoreaktivitetene. De nye redningshelikoptrene som vil være operative omtrent samtidig med et nytt fellessykehus er vesentlig raskere enn dagens helikoptre, og vil med god margin holde seg innenfor den veiledende tidsfristen på 3 timer. Hjelset har også bedre forhold for helikoptertrafikk enn Storbakken. Hjelset er dessuten en god lokalisering for landbasert industriaktivitet. Hjelset vil i tillegg nå nær 10.000 flere pasienter, også i forhold sykehuset i Ålesund, og ved utrykninger er det alltid flere pasienter som når Hjelset på kortere tid enn til Storbakken. Ved Storbakken må 70% av pasientene gjennom Freifjordtunnelen, som er vurdert å være en risikofaktor. For en lokalisering ved Hjelset er tilsvarende andel under 30%.

Styremedlemmene kan med rak rygg og løftet hode på faglig grunnlag argumentere for at av de alternativene som i dag foreligger er Hjelset den beste lokaliseringen av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Beklageligvis er en lokalisering i byene utelukket, helt uten faglig begrunnelse. Ifølge Oslo Economics hadde en lokalisering sentrumsnær Molde vært den aller beste lokaliseringen av et fellessykehus for Nordmøre og Romsdal. En slik lokalisering ville dessuten gitt et pasientgrunnlag på 20.000 flere enn sykehuset i Ålesund. Dette var også konklusjonen i tidligere analyser, som pekte på Årø-området ved Molde som den beste lokaliseringen av et fellessykehus. Og dessverre er den totalt sett aller beste løsningen også utelukket – fortsatt to sykehus, som ifølge Oslo Economics er den desidert beste løsningen. Det er også i tråd med alle tidligere analyser og beslutninger. Det er en tragedie at helseforetakets strategiske manipuleringer har fjernet de beste alternativene fra dagens beslutningsprosess.

Molde, 27.11.2014
Rasmus Rasmussen

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s