Om kampfiksing og ureint trav

På Nordmøre har man nylig kjørt kampanje for å få høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité etter at helseminister Høie bestemte at fellessykehuset skulle ligge på Hjelset. Det ble kronet med hell da SKK den 13. januar besluttet at Høie må forklare seg for komitéen. Kampfiksing skal være årsaken skal man tro ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund. Kampfiksing vet ordfører Øyen alt om. Det forstår alle som lytter når han legger ut om kampfiksekunsten sin i intervju med Radio Kristiansund den 17. desember 2012.

Det første som måtte fikses var å få inn en hardhudet helseminister som ikke var bundet av lovnader om nytt sykehus i Molde som sittende minister var. Tre uker etter stortingsvalget i 2009 kunngjorde daværende minister Bjarne Håkon Hansen at han ikke lenger ville fortsette som minister i Stoltenbergs nye regjering. Dette til tross for at han hadde sagt det motsatte under valgkampen og etter valget. «Hvite løgner» kalte han helomvendingen i VG-intervju. Ikke helt tilfeldig tenker vi. Stoltenbergs valg falt på Strøm-Erichsen som gikk løs på oppgaven den 20. oktober.

Det andre som måtte fikses var å sette en endelig strek over prosjekt Nye Molde Sykehus der alt var klappet og klart. Det eneste som gjensto var godkjenning av konseptfaserapporten som hadde ligget på helseministerens bord i snart et år. Jobben ble delegert statssekretær Roger Ingebrigtsen som i møte med Helse Midt-Norge den 18. februar 2010 kom med følgende styringssignal:

«Når det gjaldt plassering av eventuelt nytt sykehus, var det for statssekretæren viktig at man fant en tomt som var så nær Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske myndighetene der»

Sitatet er hentet fra styreleder Kolbjørn Almlid sitt minnenotat, der det også fremgår at Almlid ba om at politisk ledelse gikk åpent ut og avklarte at det ikke ville bli byggestart i 2012 og at tomtespørsmålet ikke var bestemt. Statssekretæren var inneforstått med at de ville orientere eksternt om dette og at det ville skje raskt. Det skjedde imidlertid aldri før NRK slapp bomben og avslørte kampfiksingen den 20. desember 2010.

Det tredje som måtte fikses var slakting av Helse Nordmøre og Romsdal som ikke hadde legitimitet i Kristiansund etter det famøse Vikaneset-vedtaket den 24. mars 2010. Det fikset Strøm-Erichsen i foretaksmøte den 25. januar 2011 ved å beordre nedleggelse og fusjon av HNR og HSM, og oppretting av Helse Møre og Romsdal som så dagens lys den 1. juli 2011.

Det mest interessante her er at ordfører Øyen i intervju med Radio Kristiansund den 17. desember 2010 forutser hendelsen hele 40 dager før Strøm-Erichsen offentliggjør sammenslåing av helseforetakene. Øyen fikk da også helt rett i sine «spådommer». Altså var ordfører Øyen særdeles velinformert før alle andre. Administrerende direktør for det nyfødte helseforetaket ble sunnmøringen Astrid Eidsvik.

Det fjerde som måtte fikses var å kvitte seg med brysomme styrer. Særlig brysomt var styret i HMN der Strøm-Erichsen i slutten av januar 2012 kvittet seg med samtlige styremedlemmer under påskudd av «intern uenighet i styret». Styreleder Almlid kunne fortelle en helt annen historie til Aftenposten. Ny styreleder i HMN ble sunnmøringen Marthe Styve-Holte.

Det femte som måtte fikses var å skrote partiprogrammet som AP i Møre og Romsdal gikk til valg på ved kommunevalget i 2011, der AP vil opprettholde sykehusstrukturen med fire lokalsykehus. Det gjøres elegant ved at fylkestyret i oktober 2012 gjør vedtak om å gå for fellessykehus. Stikk i strid med vanlig praksis ble saken ikke forelagt lokallagene og banket gjennom uten debatt. Tidligere fylkesmann, statssekretær og nestor i AP, Kåre Ellingsgård nølte ikke ett sekund med å kalle vedtaket for et kupp i intervju med Romsdals Budstikke, og kunne heller ikke utelukke, og mer enn antydet, at arkitekten bak kuppet befant seg et helt annet sted langt sør for vannskillet.

Med så mye kampfiksing ligger alt til rette for at ordfører Øyens tilsynelatende «geniale strategi» skal bære frukter i form av at et splitter nytt fellessykehus blir plassert på Storbakken. Direktør Eidsvik jobber hardt for at sykehussagaen skal få en lykkelig slutt, både for Nordmøre og for Sunnmøre som har fellesinteresse i at et nytt sykehus havner på Storbakken. Kristiansund har tilsynelatende full kontroll og roser direktør Eidsvik og prosessen opp i skyene.

På vårparten i 2013 takker direktør Bovim i HMN for seg og ny direktør må ansettes. Styreleder Styve Holte leder prosessen med å finne ny direktør og får sin foretrukne kandidat Trond Michael Andersen ansatt. Andersen som ikke har noen erfaring i ledelse av helseforetak tiltrer stillingen den 15. august 2013.

Nå har man ikke kontroll på stortingsvalget i september som ender med at landet får ny regjering. Statsminister Erna Solberg utnevner Bent Høie til ny helseminister. En lei strek i regningen for ordfører Øyen som ikke lenger kan regne med dommeren for kampfiksing. Med AP fortsatt i førersetet etter valget ville Øyen garantert hatt fellessykehuset i boks.

Nå har Øyen heldigvis fått en direktør i HMN som ikke når direktør Eidsvik i HMR til knærne, og som aldri vil finne på å innstille på noe annet enn det direktør Eidsvik vil innstille på. Det ligger fremdeles an til to vedtak i favør Storbakken, og ordfører Øyen som tidligere har erklært krig er så bekvem med situasjonen at han den 29. august uttaler til Romsdals Budstikke at han uansett utfall av tomtevalget kommer til å akseptere dette. Det er da vi for alvor får bange anelser om at Øyen nok en gang vet mer enn alle andre. Det må nesten et selvmål til om utfallet av sykehussaken skal gå i ordførerens disfavør.

Og det er akkurat det som skjer. Direktør Andersen skal vise seg å være en katastrofe for aktører i sykehussaken som har vedtak om Storbakken som mål. Direktøren evner ikke å fylle jobben, og det i en slik grad at et samlet korps av foretakstillitsvalgte i Akademikernes samarbeidsutvalg (ASUR) og andre ser seg nødt til å be styreleder Styve Holte om å kvitte seg med Andersen. Styve Holte foretar seg ingen ting og helseminister Høie alarmeres i et brev fra ASUR den 9. oktober 2014. Samtaler mellom Styve Holte og Høie fører ingensteds hen og Styve Holte går på dagen den 13. oktober i protest mot det hun opplever som detaljstyring fra helseministeren. I intervju med NRK er hun helt klar på at hennes avgang ikke må kobles til sykehussaken.

Direktør Andersen trekker seg fra stillingen dagen etter, og Daniel Haga konstitueres som ny direktør i HMN. Dårlige nyheter for Storbakkens forkjempere da Haga ikke regnes som Storbakkens mann. Men man lever i håpet helt til verstefallsscenario inntreffer den 4. desember da også direktør Eidsvik går på dagen. Når så vedtak i begge styrene går i favør av Hjelset, og når Høie fatter en endelig beslutning om det samme den 19. desember, er kampen over for ordfører Øyen og andre forkjempere for Storbakken. Det er da vi spør: Hvor feil kan man ta?

Omkampen som direktør Eidsvik fryktet aller mest starter umiddelbart. Garantisten for Storbakken har spilt seg selv over sidelinja, men på Nordmøre er omkvedet at det hele nå dreier seg om skittent spill. Demokratiet tapte kampen sies det. Styrene omtales som rottereir av presumptivt oppegående lokalpolitikere og krav om hoderulling kommer på løpende bånd. Styremedlemmer, styreleder Kinserdal, direktør Haga og helseminister Høie må gå kreves det.

Moldelegen Bernd Müller utsettes for mistillit fra nord og sør, og en svertekampanje som når rikspressen. Konspirasjonsteoriene florerer der legene Herter, Sævik Lode og Aasen fremsetter de villeste påstander om at fellessykehuset på Hjelset på sikt vil bli eneste akuttsykehus i hele Møre og Romsdal!

Og når SKK den 13. januar treffer sin beslutning om å iverksette høring mot helseminister Høie, sier den største kampfikseren av dem alle til Tidens Krav at dette viser at kampen var fikset. Anklagene om kampfiksing er alvorlige. Med det som er fremkommet til nå kan helseministeren i verste fall kan anklages for ureint trav.

image

8 thoughts on “Om kampfiksing og ureint trav

 1. Frank Øien sier:

  Der sjette som må fikses er å få omgjort vedtaket

 2. Harry Hestad sier:

  En meget god gjennomgang, slik var det, og tomtevalget er bestemt

 3. Frank Øien sier:

  Tomtevalget er bestemt, men om det blir slik gjenstår å se

 4. Svein O. Sorensen. sier:

  Jau, Jau, sånn går no dagan,pengene fosser ut.Dir.Styreledere og styremedlemmer gnir seg i hendene, pengene strommer inn mens tiden går.

 5. Bjørn Røsand sier:

  Hvis politisk toppstyring har vore gjennomført med tanke på hvordan helsfylket skulle se ut til slutt, (med folket i ryggen) så har kanskje de faglige vurderingene m.h.p. plassering kunne bli hensyntatt på et helt anna vis. Det trekantdrama som nå synliggjøres mellom stat, HMN og HMR er ikke ikke vårt demokrati verdi. Å utøve makt slik det har framstått, noen vil selvfølgelig toe sine hender, kunne jeg ikke ha sett for meg i det arbeidslivet jeg har vore delaktig i,- i mitt liv.
  I et så viktig spørsmål som hvordan vårt helsevesen skal se ut i framtida,- det er en politisk beslutning. Skal vei ha 4 sjukehus – 3, 2 eller 1 ? Hvorfor kan ingen si noe om dette ?
  Da tror jeg mange problemstillinger og uenigheter kunne vore løst på en helt anna måte enn slik det framstår i dag.
  Dette er dårlig lederskap.

 6. Per Erik Nilsen sier:

  Gratulerer !
  Molde-Krsu 2-1
  Det var en tøff kamp, kampen i sykehusstriden.
  Beskrivelsene og oppfatningene fra kommentatorboksene på begge sider er til å le og grine av. De er veldig beskrivende for hvordan en og samme kamp kan oppfattes så forskjellig med lokal patriotisme.

  HER KOMMER Flg. kampbeskrivelse fra de nøytrale på taket:

  32min: Krsu – Molde 1-0
  (et gigantspark fra Øien i forsvarsrekka som stanset «nedleggelse av føde og akutt funksjoner i Krsu», Pill råttent mener moldepatriotene, de mener noen fra daværende NFF hadde gitt han AP-supersko)

  41min: Krsu – Molde 1-1
  (Nytt NFF, Ny borgerlig regjering v/Erna som har lovet Molde nytt sykehus, NFF velger den rette dommer Hr. Høie fordi han gjør som bestemt og ikke kan han å telle heller)

  90min Kampen avblåses, Krsu-Molde 1-2 ?? (Alle, unntatt Høie klør seg i hue !?)
  (Dommer Høie mener bestemt det var 1-2 som var resultatet, NFF er enige for de har valgt den beste dommeren)
  Moldefansen jubler. (de er jo vant til å vinne, «selvfølgelig» har det blitt.)
  Molde fansen mener det er riktig for de har de rette spillerne og alle forutsetninger har vært tilstede for å vinne denne kampen. «Vi har alt og vi vinner alltid, derfor kan vi ikke tape denne kampen ropes det fra tribunene»
  Ledelsen i Molde med Dahl og Muller (med god hjelp fra selveste dommeren uten at han vet det selv iflg. han selv ?) Ledelsen til Molde har nærmest fått ryddet bort alle motspillere som kan hindre en seier. Selv linjedommere og dommer er historie med en velsignelse og garanti for seier av selveste NFF.

  NFF godtar resultatet og protokollfører dette, samtidig oppfordres det til ro i supporter gruppene.
  «En» må tape sies det… slik er det bare…, kom til ro nå!

  Kampfiksing ropes det fra Nordmørstribunen!, språket er ektefødt Nordmørsk og egner seg ikke på trykk.

  Kampfakta, kort oppsummert i ettertid:

  Det viser seg at linjedommere og utvalgte spillere var blitt satt inn av Høie like før selve kampen, linjedommer 1 (Bovin) og linjedommer 2. Kinserdal begge særskilt godkjent av NFF.
  Alle fotballinteresserte mener nå kampen må spilles på nytt med en garanti om nøytralitet. Dette må selvsagt godkjennes av begge lag.

  Hva skjer med fotballen i Midt Norge om dette resultat blir stående?:

  NFF mener vi bør satse på de store lagene og ser for seg 3 lag i Vest/Midt.
  Dagens NFF har ikke sagt det men har allerede bestemt seg (dette har jeg hørt og rart vi ikke har sett det før), fotballen er rund og vi får 3 lag som representerer sør, midt og nord i Norges vest.

  Uff! «Det kommer mange serier og grufulle cup-turneringer sier de sentrale i NFF. Vi kommer ikke til å klare å følge opp alt sies det.»
  NFF gratulerer de utvalgte, samtidig oppfordres det til ro i de ulike tapende lag- og supporter gruppene. Valgene er som flg.:
  1.Rosenborg
  2.Molde
  3.Brann

  NFF, henviser til alle de (ballen er rund-faglige) rapporter som foreligger. Dette er en klar fordel for alle parter.
  Overskudd av spillere fra Sunnmøre kan dra til Bergen, tilsvarende kan Nordmørstalenter dra til Trondheim.
  Moldegutta har vi sørget godt for så de klarer seg selv.
  Spillere fra søndre Sunnmøre, Rauma, Misund/Aukra/Ona, Averøy, Tustna/Aure, Smøla samt alle øvrige som nå er glemt. Disse bør så definitivt og absolutt finne seg en annen hobby en fotball.
  Konklusjon:
  All denne fotballgalskapen som jeg egentlig ikke forstår meg på kan bare ende med at hele NFF får sparken og vi må alle starte på nytt.

  Omkamp Krsu-Molde med ønsket (bestemt) resultat 2-2.

 7. Frank Øien sier:

  Når man går inn med knottene først er det Rødt kort. 2-1 fortsatt og vi går inn i ekstraomgangene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s