Bære havre til en død hest…

Ikke før har styret i HMR fattet et enstemmig vedtak om å godkjenne direktør Remme sitt forslag til konseptvalg for SNR, der deler av dagkirurgien legges til Kristiansund, så velger Tidens Krav på lederplass å bære havre til en død hest.

Vedtaket blir tatt godt imot av Kristiansund sin styrerepresentant, Kirsti Sevaldsen, som har god tro på at dette betyr at byen berger et tresifret antall offentlige arbeidsplasser ved sykehuset, når dagkirurgi blir en del av de funksjoner som planlegges inn i et DMS.

Men på lederplass i dagens TK er man av den oppfatning at vedtaket ikke løser problemet. Lokalavisa mener nok en gang at elendigheten ligger i økonomien, og at argumentasjonen for likevel å bygge fellessykehuset er ellevill.

Heldigvis finnes det botvon i følge avisa, som kommer opp med et par elleville forslag til løsning på elendigheten. Man kan for eksempel gå rett på en utredning av ett stort sykehus for hele fylket. Ikke en eneste betenkelighet i forhold til at et slik prosjekt nødvendigvis vil måtte koste det dobbelte av kostnaden ved SNR på Hjelset, og hva det ville ha betydd for økonomien i helseforetaket.

Heller ingen betenkelighet med hensyn til reiseavstander, og at et fellessykehus for hele fylket da hadde havnet enda lenger unna Kristiansund om man skulle tatt hensyn til demografi. Avisa mener kanskje også at sunnmøringene ville ha jublet om det ble vedtatt å bygge et nytt fellessykehus for hele fylket på Vestnes?

Noe mer realistisk er avisas forslag om å legge ned sykehuset i Molde, for så å «utvide moderat» i Ålesund og Kristiansund. Realistisk, om man da ser helt bort fra all usikkerhet forbundet med møreaksen, og det ramaskrik det nødvendigvis ville medføre blant befolkningen i Romsdal om sykehusprosjektet nok en gang ble skrinlagt.

Slik vi ser det forsøker avisa på lederplass å bære havre til en død hest, der det eneste formålet med utspillet er å holde sykehusstriden varm så lenge som mulig.

legge-ned-i-molde