Oh, all right, we’ll call it a draw! 2…

Bystyret i operabyen Kristiansund har vedtatt at neste akt av deres egen såpeopera skal utspilles i lagmannsretten en gang på nyåret.
Da har det gått mer enn seks år siden teppefall for akten der tidligere ordfører Per Kristian Øyen skålte i sjampanje og gjorde Bjørnsons ord om tapte slag og seiere til sine, etter at helseminister Strøm-Erichsen skrinla planene for nytt sykehus i Molde og samtidig fredet sykehuset i nabobyen. Seiersrusen var stigende frem til en desemberdag i 2014.

Fra da av har såpeoperaen for det meste handlet om flere tapte slag og bakrus. Og kanskje gir man seg aldri med å tape i denne byen, som tapte slagene i styrene, i departementet, i kontrollkommiteen, på Stortinget og til sist, fullstendig i tingrettsaken mot staten. Det er i alle fall mye som tyder på det, da Kristiansund kommune 6. september vedtok å anke sykehussaken til lagmansretten og kanskje videre til høyesterett om nødvendig.

Og nødvendig blir det etter all sansynlighet. For det første var dommen i tingretten knusende der kommunen ikke vant fram på noen punkter. For det andre har en av landets mest erfarne advokater på forvaltningsrett, sterkt frarådet kommunen å anke en sak han er overbevist om at kommunen har minimale muligheter til å vinne. Alt tyder på at bystyret, som hverken lytter til innleid juridisk ekspertise, sin egen rådmann eller ordfører, vil tape enda et slag.

Saken er fremdeles mer styrt av følelser enn fornuft i Kristiansund, men nå er det intern splid og det kjempes på flere fronter. Noen kjemper for å få omgjort vedtaket i lagmannsretten for til slutt å få plassert fellessykehuset på Storbakken. Andre igjen kjemper politisk i håp om at en ny regjering vil kunne hestehandle seg fram til bevaring av lokalsykehusene. Noen få mener nok er nok.

Om kampen kjempes på forskjellig vis er målet med alle midler å skrinlegge prosjekt SNR. Ørkenvandringen pasienter og sykehusansatte enda en gang da vil utsettes for, bekymrer ikke mange i Kristiansund.
Og det er bare tragisk for hele befolkningen i Nordmøre og Romsdal.