Oh, all right, we’ll call it a draw!…

Vi gir oss aldri! Slagordet har vært svært flittig brukt i nettavisenes kommentarfelt og på sosiale media, etter at helseminister Bent Høie 19. desember 2014 satte sluttstrek, og Kristiansund tapte dragkampen om lokalisering av SNR. Tilsynelatende et gyldig utsagn enda for mange på Nordmøre, der det igjen aksjoneres for bevaring av lokalsykehuset.

Ikke bare på Nordmøre stritter man imot vedtakene. Legetillitsvalgt Margaret Sævik Lode ved sykehuset i Ålesund uttalte til RB 17. januar 2015, at hele prosessen måtte begynne på nytt fordi argumentene om funksjonsfordeling og synergieffekter ved valg av Hjelset som lokalisering kunne ramme sykehuset i Ålesund. Vi har ikke lyst til å spare penger til et nytt sjukehus som blir gjennomført på uredelig vis, sa Sævik Lode.

Politikere har inntatt en minst like steil holdning. Tidligere leder av ORKidé, Ingunn Oldervik Golmen uttalte til TK 29. januar 2015, at det var uaktuelt for noen på Nordmøre å bidra i prosjektorganisasjonen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Vår tillit til denne beslutningen er ikke til stede, sa Golmen. ORKidé deltok likevel med nye tanker på oppstartkonferansen for sykehusprosjektet.

Legene ved sykehuset i Kristiansund gjorde vedtak 22. april 2015, om at man ikke ville bidra til planleggingen av et fellessykehus på Hjelset. De mente at prosessen måtte stoppes for å skape ro og at eksisterende sykehus måtte drives videre, da det etter deres mening nå var umulig å ha tillit til ryddige og legitime prosesser. I mellomtiden behandlet SKK sykehussaken med påfølgende debatt i Stortinget der helseministeren gikk fri av anklagene og tomtevalget forble ubestridt.

Man skulle tro det da var på tide å endelig gi seg, men i juni gjør kommunestyret i Kristiansund enstemmig vedtak om å gå til søksmål mot Staten. I november sender tillitsvalgte varsling om kritikkverdige forhold der det kreves ekstern gransking av prosessen frem mot tomtevedtakene. Direktør Slørdahl i HMN avviser kravet og begrunner dette med at saken er tilstrekkelig belyst gjennom høring i Stortinget.

Men Kristiansund kommune vant frem med stevningen, der Inntrøndelag tingrett nylig gjorde kjent at rettsak berammes til 23. mai 2016. Mange mener at retten burde ha avvist saken, mens andre mener dette ville blitt påanket i flere runder og bare utsatt rettsprosessen. Rent prinsipielt vil det være vanskelig for en domstol å avvise nesten en hvilken som helst sak – bare en av partene kan påberope seg rettsinteresse av betydning. Uansett er det vel svært få, om noen, som tror at Kristiansund kommune vil vinne saken.

Unntaket lokalt er representanter for kommunen, som mener man fremdeles har en solid sak, og som på egen hjemmeside oppfordrer til folkelig engasjement, og sentralt et par representanter på Stortinget, som gir en slags ryggdekning for denne tenkningen. Slik havner man i opposisjon også i eget parti vil noen påpeke.

Kanskje kan rettsbehandling sette punktum – men bare kanskje. Det synes hel klart at Kristiansund og deler av Nordmøre, mot alle odds har bestemt seg for å kjempe til siste slutt i striden som har pågått over to tiår. Vi mistenker at plan B og det endelige målet er om mulig å trenere saken i rettsapparatet til over neste stortingsvalg. Halmstrået er at man da ender opp med en type regjering som tidligere ikke har gått av veien for utøvelse av politisk kameraderi.

At det ikke kommer til å skje igjen, understreket komiteleder Martin Kolberg, som under høringen i stortinget stadfestet at en eventuell ny regjering i 2017 ikke vil reversere vedtaket. Det samme stadfestet AP sin helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen i september i fjor. Samtidig synes det åpenbart for beslutningstagerne at SNR ikke er problemet, men snarere løsningen på problemet – inkludert økonomiske utfordringer.

Før eller siden kommer man også i Kristiansund til å skjønne at byggingen ikke kan stoppes. Ikke bare fordi ingen tør å sette en stopper, men fordi SNR er landets politisk best forankrede sykehusbygg. Det som enda gjenstår å se er hvor lenge intern motstand fortsetter, og når helseforetaket får orden på økonomien. Imens planlegges prosjektet på Hjelset for full maskin.

RB 2006.01.02 - 4

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s