1+1=3

Regnestykket er helseminister Høie sin metafor fra 2013, der han gir lovnad om at fellessykehuset SNR i sum skal bli bedre enn dagens to, med tanke på omfang og kvalitet når det kanskje står ferdig i 2022. Flere forutsetninger må oppfylles for at regnestykket skal gå opp.

For det første betinges det av at helseforetaket har en økonomi som muliggjør storsatsingen. Dessverre har HMR enda ikke levert resultater som er forlangt av HMN, snart seks år etter at foretaket ble opprettet. Det er lys i tunellen men om det er mulig å tilfredsstille budsjett og sparekrav, uten samtidig å rasere eksisterende behandlingstilbud gjenstår å se. Og kanskje må man bare endelig ta inn over seg at fellessykehuset er løsningen – også på økonomiske utfordringer.

For det andre betinges det av at man reverserer trangen til å sentralisere funksjoner sørover som tidligere direktør Eidsvik så nidkjært satte seg fore. Under hennes regjeringstid sørget hun blant annet for å sentralisere kreftbehandling, avvikle døgnbehanding for barn og unge ved DPS på Knausen i Molde samt å helgestenge barneavdelingen i Kristiansund.

Det siste fikk også fatale konsekvenser og nasjonal oppmerksomhet.
Da er det ikke uten grunn at samtlige ordførere i Nordmøre og Romsdal unisont har krevd at SNR får en fullverdig barneavdeling slik som man har det for barn i sørfylket. Så hvem lytter du til direktør Remme?

Vi får håpe Remme lytter til ordførere, tillitsvalgte fagfolk og styret,
der valg på ansattes representanter nylig fikk det utfall at sykehusene i Molde og Kristiansund nå sitter med tre. Det lover godt for alle som helst ser at 1+1=3 når helseforetaket snart går inn i en prosess som innebærer fordeling av funksjoner mellom sykehusene i fylket.