Dette var tross alt utgangspunktet!

Valgene som skal gjøres angående bygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal må sikre et godt sykehustilbud nå, og for de neste 40-50-årene, med kommende generasjoner som perspektiv. Rundt om er det stadig større oppmerksomhet om sårbarheten ved lokalsykehusene og derved utfordringer med å opprettholde den faglige kvaliteten. Samhandlingsreformen beskriver økt samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det skal legges til rette for sømløse tjenester mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og en løsning med ett felles akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal vil best ivaretas fremtidige samhandlingsbehov.

Nåværende sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal er et historisk resultat av samfunnsutviklingen over mange år, og ikke et resultat av hvordan en ny og framtidsrettet sykehusstruktur bør være. Over lang tid har det vist seg at 2-sykehusmodellen i Nordmøre og Romsdal ikke er bærekraftig. Økonomiske utfordringer, økende spesialisering av tjenestetilbudet og rekrutteringsutfordringer har medført at sykehustilbudene i Kristiansund og Molde er blitt forringet. I vedtatt strategi 2020 i Helse Midt-Norge RHF er det forutsatt en ytterligere funksjonsfordeling. Dette vil medføre at stadig flere pasienter må fraktes mellom de to sykehusene både til undersøkelser og til behandling. Belastningene for pasienter og pårørende er store og økende.

Samtidig øker kravene til helhetlig og effektiv behandling fra befolkningen. Målet med strategi 2020 er blant annet å sikre en framtidsrettet og bærekraftig helsetjeneste som gir befolkningen et likeverdig tilbud, og som samtidig ivaretar og styrker fagmiljøene. Helseforetakene skal også sikre fremtidig rekruttering og ivareta sykehustilbudets samfunnsrolle. Et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal vil være den beste løsningen for å ivareta målene i strategi i 2020.

Et større sykehus vil også ivareta og bedre sikkerheten for de mellom 6000 og 7000 ansatte i petroleumsvirksomheten på Haltenbanken og i Norskehavet.

Situasjonen i Nordmøre og Romsdal er blitt mer og mer fastlåst. Sykehussaken i Nordmøre og Romsdal må først og fremst ta utgangspunkt i å etablere et spesialist tilbud med høy kvalitet, likeverdige tilbud og god service til hele befolkningen i regionen, i tett samhandling med kommunen.

Tiden er derfor moden for å etablere en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste hvor man kommer over på et løsningsorientert og konstruktivt spor som kan gi befolkningen begeistring, optimisme og tro på en godt fungerende likeverdig helsetjeneste for alle i regionen.

Et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal vil gi:

  • Beste løsning for pasienten og befolkningen
  • Robuste fagmiljø og bedret rekruttering
  • Kort reisetid for de fleste, akseptabel reisetid for alle
  • Styrket offshore beredskap
  • Felles arbeidsmarked som styrker vekst og utvikling i hele regionen.

Derfor må det snarest bygges et felles sykehus for befolkningen i Nordmøre og Romsdal.

***

Teksten over er bare et utdrag, men gode argumenter går ikke ut på dato. Vil du lese teksten i sin helhet, vises til brevet fra Ellen Engdahl (Kom vekst) til helseminister og statsminister datert 17. januar 2011. Siden den gang har jo det rikspolitiske landskapet endret seg mye.
Og Nordmøre måtte plutselig iverksette Plan B

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s