Oh, all right, we’ll call it a draw! 3…

For nøyaktig et år siden skrev vi om hvordan Kristiansund nektet å gi opp sykehuskampen, der bystyret vedtok å anke dommen fra tingretten til lagmannsretten, da sykehussaken fremdeles var mer styrt av følelser enn av fornuft. Nå ser det ut til at nesten all lokal politisk motstand mot beslutningen om å legge SNR til Hjelset har gitt seg – men bare nesten.

Den 11. august avsa lagmannsretten dom i ankesaken. Den var like knusende som dommen i tingretten der Kristiansund kommune, som i forrige runde hverken lyttet til innleid juridisk ekspertise, sin egen rådmann eller ordfører, igjen tapte på alle punkter. Når bystyret nylig behandlet saken om å anke til høyesterett seiret endelig fornuft over følelser, der det ble flertall for ikke å ta saken videre i rettsvesenet.

Men fremdeles finnes det lokalpolitiske grupperinger som lever opp til mottoet «vi gir oss aldri». Nordmørslista (NML) med listetopp Steinar Wiik Sørvik i spissen stiller til valg i Møre & Romsdal der drømmen er at lista skal kapre et mandat, havne på «vippen» og så kunne hestehandle seg fram til bevaring av lokalsykehuset i Kristiansund, og dermed også skroting av prosjekt SNR. Hvordan drømmen skal kunne bli virkelighet er imidlertid en gåte.

For det første viser siste meningsmåling fra InFact at NML bare har en oppslutning på skarve 1,4%, eller tilsvarende rundt 2000 stemmer, på fylkesbasis. Altså mangler Sørvik minst 9000 stemmer, om målet fremdeles er å havne på Stortinget. Det er forståelig at NML blir både skjelven og redd for at velgerne lar seg påvirke av resultatet, slik at målingen blir en selvoppfyllende profeti. Derfor forsøker NML iherdig å diskreditere InFact og andre meningsmålere, der de retorisk stiller spørsmål om meningsmålinger er vår tids «Fake News».

Som eksempel bruker Sørvik valgresultatet fra fylkestingsvalget i 2015. Men Sørvik er ikke sannferdig når han hevder at lista fikk to og en halv gang større oppslutning enn det som ble målt uka før valget i 2015. Siste måling fra InFact viser faktisk at NML ikke en gang er i nærheten av Løvebakken. «Fake News» hevder NML, men kan ikke dokumentere at målinger fra InFact er mer upresise enn andre målinger.

Slik vi ser det må det inntreffe et politisk jordskjelv om Sørvik skal greie å sanke nok stemmer til å komme på Stortinget. Det inntreffer nok ikke i Romsdal eller på Sunnmøre, noe som i praksis betyr at Sørvik må sanke rundt 30% av alle stemmene på Nordmøre. Tidligere i år oppnådde han 8% i en meningsmåling utført av Sentio Research.

For det andre må Sørvik komme i posisjon om han mot alle odds skulle kapre et sete på Løvebakken. Det blir heller ikke helt enkelt da NML stiller følgende ultimatum i sitt partiprogram:

«Nordmørslista kan bare støtte en regjering som sikrer fortsatt fullverdig sykehus på Nordmøre, og kan ikke og vil ikke være en del av det grunnlaget til en regjering som ikke innfrir dette absolutte kravet»

Det NML glemmer helt er at sykehussaken for lengst er avgjort, der helseminister Høie tok støyten med vedtak om plassering av SNR på Hjelset for snart tre år siden. Det kommer sittende regjering aldri til å gå tilbake på. Havner man i en situasjon der AP danner ny regjering er det også helt utopisk å tro at partiet skulle hestehandle og skrote SNR, da partiet med helseminister Strøm-Erichsen la grunnlaget for fellessykehus forrige gang det regjerte.

At det heller ikke er tradisjon for slike kuvendinger i norsk politikk bekreftet Martin Kolberg under SKK-høringen, og hverken AP eller andre vil risikere å skape ny presedens for fremtidig politiske vedtak. Sørvik’s forhandlingsposisjon er dessuten neppe styrket av at han også har gjort det til vane å hamre løs på AP’ sentralstyremedlem Else-May Botten ved enhver anledning. Sørvik demonstrert klart og tydelig i et frokostmøte med mørebenken i oktober i fjor, at han knapt har parlamentariske evner til å forhandle med noen som helst.

Altså er NML for alle praktiske formål milevis unna politisk makt. Likevel oppfordrer Steinar Wiik Sørvik velgerne til å bære havre til en død hest. For hva kan lista´s Don Quijote egentlig oppnå ved å stille til valget? Det mest nærliggende er at lista kaprer nok stemmer til å blokkere valg av utsatte representanter fra mørebenken, som AP’s tredjekandidat Tove-Lise Torve, Høyre’s tredjekandidat Vetle Wang Soleim eller Venstre’s førstekandidat Pål Farstad.

Sørvik og NML’s vinneroppskrift er altså å be velgerne sørge for at Nordmøre blir enda mer marginalisert på Stortinget etter valget.
Godt valg folkens!