Luftslott eller spøkelseshus?

 

Felles spøkelseshus ved Krifast…

Fremtidig sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal har vært heftig debattert av mange. Foreliggende planer for Nye Molde Sykehus på Eikrem har enkelte karakterisert som drømmer og luftslott. For enkelte andre er et felles sykehus drømmen. Den er lansert i flere varianter med tilhørende lokaliseringsforslag. Området ved Krifast ble lansert av profilerte lokalpolitikere på Nordmøre med ordfører Øyen i spissen den 4. september 2010. For øvrig det lengste politikerne i nord var villige til å strekke seg med hensyn til lokalisering – ikke et breddeminutt lenger sør.  «Vi rekker ut ei åpen hand til Romsdal» sa ordfører Øyen, før han i desember erklærte full sykehuskrig. I det siste har også lokalpolitikere og grunneiere på Eide kastet seg inn i debatten.

Les mer her…

«Hvem teller vel de tapte slag på seierens dag?»

Sjelden eller aldri har vi opplevd så mye bråk og spetakkel som etter at Strøm-Erichsen ble satt på jobben som helseminister i 2009. Statsråden levnes da heller ikke særlig mye ære for sin styring av «vepsebolet» Helse-Norge. Lokalt har vi den pågående sykehusstriden mellom Nordmøre og Romsdal og over det ganske land er det stadig større og mindre konflikter mellom forskjellige aktører og helseministeren. Signalene fra helseministeren til foretaksstyrene og befolkningen i vår region har vært særdeles utydelige, og har skapt en situasjon preget av stor usikkerhet.

Les mer her…

Hvem lytter Strøm-Erichsen til?

«I et demokratisk samfunn reiser sjukehusstriden det enkle spørsmålet: Hvem lytter statsråden til? Sitt eget fylkeslag i Møre og Romsdal lytter hun ikke til. Stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal blir ikke hørt. Fylkestinget, som har vedtatt fire sjukehus, lytter hun ikke til. Og ikke anbefalingene fra sitt eget regionale helseforetaksstyre, Helse Midt» (RB 2012.02.11, leder)

Dagens leder i Romsdals Budstikke stiller altså det meget betimelige spørsmål – «Hvem lytter Strøm-Erichsen til?» – og slår fast at hun i hvertfall ikke lytter til dem som vanligvis blir hørt. Altså lytter hun til noen andre. Det er nærliggende å tro at en av dem er AP ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund…

Les mer her…

Nye Molde Sykehus satt på vent…

Som kjent fra alle media er byggestart av Nye Molde Sjukehus satt på vent på ubestemt tid av vår helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Denne bloggen som administreres av medlemmer av facebook-gruppa «Vi krever byggestart av Nye Molde Sykehus i 2013!», har som mål å informere lesere om faktiske forhold som har ledet til dagens situasjon, samt å oppdatere alle interesserte om utviklingen i tiden fremover.

Molde, 10. februar 2012

blokksberg 1000x512

Les mer her…