Plan B

En avgjørelse når det gjelder plassering av fellessykehus for Nordmøre og Romsdal nærmer seg med stormskritt. Så godt som alle interne og eksterne rapporter og analyser er fremlagt og både politikere, offentlige instanser, sykehusenes ansatte og folket er hørt. Prosessen har ordfører Øyen i Kristiansund tidligere karakterisert som «forbilledlig».
Den 10. desember offentliggjør direktør Eidsvik sin innstilling. Forskjellige aktører vil i tiden fremover sannsynligvis forsøke å påvirke direktøren og styret. Men hva skjer når katta slippes ut av sekken?

Les mer her…

Ordføreren mot pasientstrømmen…

I oppslaget «Sex, løgn og videotape» skrev vi om udokumenterte utsagn og feilinformasjon i Kristiansund og omegn næringsforening sin propagandavideo. Da i forhold til offshoreberedskap og plassering av nytt fellessykehus i Nordmøre og Romsdal. Ett par minutter ut i samme video spiller ordføreren i Surnadal kommune rollen som vitne der også han slår ett slag for plassering av sykehuset på Frei…

Les mer og se videoen her…

Sex, løgn og videotape…

Kristiansund og omegn næringsforening har sluppet en heller usexy propagandavideo på sine hjemmesider og på Facebook, der det argumenteres for plassering av fellessykehuset i Storbakken på Frei. Videoen er full av udokumenterte utsagn og direkte feilinformasjon. Påstandene som i tur og orden ruller over skjermen gjentas flere ganger. Velkjent metode i propagandaøyemed men påstandene blir ikke mer sanne av den grunn…

Les mer og se videoen her…

«Hvem teller vel de tapte slag…2»

2

«Når det gjaldt plassering av eventuelt nytt sykehus, var det for statssekretæren viktig at man fant en tomt som var så nær Kristiansund at det ville bli akseptert av de politiske myndighetene der»

Rett i etterkant av direktør Eidsvik sin offentliggjøring av forslag til sjukehusstruktur for HMR går ordfører Øyen i Kristiansund i intervju med lokalradioen. Dristig satsing på et fellessykehus har vært genial strategi av ordføreren fremhever intervjueren, som i sin tur kvitterer med å rose direktør Eidsvik opp i skyene. Intervjuet avslører at ordføreren allerede er i gang med ny strategi, for å få plassert Nye Molde Sykehus så langt mot nord i retning Kristiansund som mulig.

Les mer her…

Og byråkratiet går sin gang…

Vi har tidligere skrevet om hvordan 30 år med utredninger har ført ingensteds hen med hensyn til realisering av Nye Molde Sykehus. Man kan miste motet av mindre og det er dessverre ingenting som tyder på at det offentlige byråkratiet er blitt mer effektivt med årene. Kanskje heller tvert imot.

Kronikken i Aftenposten den 20. september av avdelingsdirektør Eivind Tesaker i kulturdepartementet er ikke relatert til NMS, men bidrar til økt forståelse av prosesser bak kulissene. Tesakers analyse av egen arbeidsplass gir et tankevekkende og innsiktsfullt bilde av mekanismer ved byråkratiet som i stadig større grad hemmer saksgang og effektivitet, og som forklarer hvorfor ”ting tar tid” i den offentlige administrasjon…

Storslagne planer for Kristiansund Sykehus!

«Akuttsykehuset Kristiansund»

Det er bare noen få dager siden Ralph Herter, tillitsvalgte for legene ved sykehuset i Kristiansund, presenterte sine visjoner for fremtidens sykehustilbud i Nordmøre og Romsdal. Herter ser et felles sykehus som eneste løsning og vil nå bruke alle krefter på dette. Andre ansatte ved sjukehuset i Kristiansund har brukt kreftene annerledes.

Les mer her…