Om sykehussak og folkeforføring…

Kronikken med overskrift ”Til pasientenes beste” stod på trykk i Adresseavisen den 5. november. Tilsvarende også i Tidens Krav og Romsdals Budstikke noen dager tidligere. Her fremsetter ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, flere heller tvilsomme påstander i sykehussaken. Innledningsvis konkluderer han med at sykehuset må bygges bynært Kristiansund, da det i sum er til beste for pasienter og befolkning i fylket. Begge bynære alternativ fremstår som ”vinnere”, det er lite som skiller, med unntak av på to områder sier han.

Her er Øyen selektiv når han viser til «gode utredninger» fra Sintef og Norconsult som ikke skiller mellom byene når det gjelder rekruttering og fagmiljøer. Øyen glemmer å nevne at rapporten fra Oslo Economics fra 2012 klart peker i favør av plassering bynært Molde. Øyen glemmer også å nevne rapporten fra Norconsult som påpeker sårbarhet dersom fellessykehuset plasseres på en øy, der 70 % av befolkningen vil være avskåret fra sykehuset om Freifjordtunellen stenges.

På det første området påstår ordfører Øyen at offshoreberedskapen svekkes om sykehuset legges bynært Molde. At Norconsult nylig avviste påstanden i notat til delutredning om helikopterberedskap, har han tilsynelatende ikke fått med seg. Ellers er ordføreren direkte uetterrettelig når han viser til lovverk og ilandføring av tilskadekomne. Dersom sykehuset legges til Molde vil det ta for lang tid, og loven brytes, mens det er innenfor lovverket hvis sykehuset legges til Kristiansund, hevder ordføreren.

Problemet med påstanden er bare at det ikke eksisterer noe lovverk på området. Anbefalte retningslinjer opererer med en «3-timers regel». En kravspesifikasjon oljeselskapene selv har utarbeidet, der det tilstrebes at tilskadekomne skal kunne transporteres til sykehus innen 3 timer inkludert responstid. Alle lokalisasjoner for nytt sykehus ligger godt innenfor kravet sier Norconsult. Kravet er for øvrig ikke absolutt og oljeselskapene har selv fraveket kravet.

Videre fremsettes påstanden om at det «til enhver tid» jobber 3000 oljearbeidere offshore. Det merkelige her er at Kristiansund kommune i en høringsuttalelse fremsatte tilsvarende påstand i 2010, men da jobbet kun 1500 offshore «til enhver tid». Fagforeningen SAFE oppga samme tall. Helikoptertrafikk er på samme nivå i dag som i 2010. Tallene har mindre betydning, men er nok et eksempel på ordførerens uetterrettelighet. Eller hva er forklaringen ordfører?

På det andre området hevder ordføreren at økonomien i Helse Møre og Romsdal svekkes ved at pasientene i nordfylket benytter seg av fritt sykehusvalg og lar seg behandle ved St. Olavs. Dette er den største trusselen mot det nye sykehuset, og uansvarlig å se bort fra, sier han.

Tidligere i år estimerte ordføreren i intervju med Tidens Krav at foretaket tapte hele 200 mill. årlig på uønskede pasientstrømmer ut av eget helseforetak. Og det skal bli enda verre sier han, ettersom en spørreundersøkelse utført av meningsmåleren Sentio «bekrefter» at ett flertall av befolkningen heller vil velge å benytte seg av St. Olavs om nytt sykehus legges bynært Molde.

Men ordfører Øyens regnestykker og analyser rakner på alle kanter. Kjell Solstad i Helse Midt-Norge har i en nylig utredning redegjort for at det med dagens pasientstrømmer kanskje dreier seg om «besparelser» på skarve 18 mill, og det er i aller beste fall. Styreleder Stein Kinserdal sier i intervju med Romsdals Budstikke den 28. oktober, at beløpet er så marginalt at det ikke kommer til å bli vektlagt når beslutningen tas. Og i sum sparer ikke det regionale helseforetaket noe som helst.

Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved spørreundersøkelsen som er utført i en tid preget av årelang kamp og strid, der lokalavisen Tidens Krav anført av journalist Arild Myhre, har gjort sitt beste for å fyre opp befolkningens motstand mot naboen. En ting er hva folk sier i kampens hete, en helt annen hva de faktisk kommer til å gjøre når fellessykehuset står ferdig. Hvor logisk er det egentlig, at befolkningen i Surnadal vil velge å la seg behandle ved et sykehus på Frei, men ikke ved ett sykehus på Hjelset, når reisevei øker med kun 15 min. ved sistnevnte alternativ?

Alle vet selvfølgelig at Øyen nekter å se realiteter i sykehussaken, og heller ser seg tjent med å spre desinformasjon. Og det kan hende ordførerens demagogi har effekt på befolkningen han er talsmann for i egen by og på Nordmøre forøvrig, men neppe på beslutningstakere lokalt og sentralt. Sjef for strategi og utvikling i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, som redegjorde for realitetene i siste styremøte, må likevel fortviles over at orientering var til ingen nytte
når det gjelder ordfører og folkeforfører Øyen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s