Logikken som lar seg forklare

Arild Myhre i Tidens Krav skriver den 19. november i sin kommentar «Logikken som ikke lar seg forklare» at et fellessykehus plassert på Hjelset representerer en løsning og en logikk som vil være umulig å forklare folk og velgere i hele landet. Her lister Myhre opp fem kriterier i stikkordsform fra § 1-1 i lov om spesialisthelsetjenesten, der han baker inn sin egen argumentasjon for å stadfeste at lovens formål ikke oppfylles om fellessykehuset plasseres på Hjelset. Sjefredaktør Tore Dyrnes i samme avis, følger opp saken den 22. november med åpent brev til styrene i HMR og HMN.

Formål 1 – Kvalitet: Myhre hevder at hverken faglige utredninger eller såkalte ROS-analyser peker i retning av Hjelset. Her glemmer Myhre utredningen fra Oslo Economics fra 2012 som helt klart anbefaler et fellessykehus plassert bynært Molde. I utredningen på side 107/110 uttaler Oslo Economics følgende:

«Et større fagmiljø og utdanningsmiljø i Molde trekker i retning 2a når det gjelder muligheten for å sikre god rekruttering til fagmiljøet, og dermed god behandlingskvalitet på kort og lang sikt»

«Det har ikke vært vårt anliggende å finne fram til den beste politiske løsningen, men å vurdere hvilket alternativ som vurderes som mest egnet og mest bærekraftig over tid, basert på en rasjonell analyse av identifiserte samfunnskonsekvenser. Dette alternativet er, slik vi ser det, et akuttsykehus bynært Molde, med dagbehandling/poliklinikk i Kristiansund»

Proactima sin ROS-analyse for interimperioden trekker ingen klar konklusjon. Årsaken er at man ikke har hatt tid og anledning til å gå i dybden, men så kan man lese mellom linjene når det i rapporten heter:

«Det er uomtvistet i arbeidsgruppen at dagens Molde sykehus har det største antall spesialister og fagtilbud. Viktige funksjoner som tyngre intensivbehandling og traume-funksjon er lagt til Molde sykehus. Dersom det legges til grunn at et opplevd lokaliseringsvedtak utløser den samme andel av negative reaksjoner og økning i naturlig avgang, er det en rimelig konklusjon at et lokaliseringsvedtak som utløser negative reaksjoner ved Molde sykehus vil ha større konsekvenser for spesialisthelsetjenestetilbudet enn en tilsvarende reaksjon i Kristiansund»

Formål 2 – Likeverdig: Myhre hevder at et sykehus plassert på Hjelset vil øke forskjellene for tusener bosatt på nordre Nordmøre eller som jobber i en risikonæring i Norskehavet. Fødende og andre folk på Veiholmen får lang vei til sykehus på Hjelset. Ingen tvil om det, men det gjelder også folk øverst i Romsdalen som får nesten like lang vei om sykehuset havner på Storbakken.

Og saken handler om mer enn bare avstander. Sykehuset Innlandet er i gang med samme prosess der nytt sykehus skal erstatte Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum sykehus. Der planlegges sykehuset sør for Lillehammer av hensyn til de mange. Ikke på Otta av hensyn til 2076 innbyggere på Lesja, som da får lengre reisevei til nærmeste sykehus enn folk på Veiholmen. Når det gjelder hensynet til offshorearbeidere er argumentet for lengst «nullet ut» av Norconsult. Les mer i oppslaget «Beredskapsbløffen»

Formål 3 – Ressursutnyttelse: Myhre hevder at et sykehus plassert på Nordmøre kan styrke det nye sykehusets inntektsgrunnlag og foretakets totaløkonomi. Myhre tenker her på reversering av pasientstrømmer, men legger ikke frem noe som tallfester mulige besparelser. Det har imidlertid Kjell Solstad i Helse Midt-Norge gjort, hvor han i en nylig utredning redegjør for at det med dagens pasientstrømmer kanskje bare dreier seg om «besparelser» på skarve 18 mill, og det er i aller beste fall.

Styreleder Stein Kinserdal sier i intervju med Romsdals Budstikke den 28. oktober, at beløpet er så marginalt og beheftet med så stor usikkerhet, at det ikke kommer til å bli vektlagt når beslutningen tas. Og i sum sparer ikke det regionale helseforetaket noe som helst.
Les mer i oppslaget «Økonomibløffen»

Formål 4 – Tilpasset pasienten: Myhre hevder at formålet avhenger av hvilket innhold man gir det nye sykehuset, men at innholdet vil være uavhengig av plassering. Dette er helt feil da majoriteten ved det største fagmiljøet ved Molde Sykehus i en spørreundersøkelse har svart, at de ikke kommer til å akseptere pendleravstand til et sykehus plassert på Frei. Dermed forvitres fagmiljøet før fellessykehuset står ferdig, og det vil på langt nær få den faglige bredden det har i dag.

Og det er ikke bare fagfolk ved sykehuset i Molde som påpeker at et fellessykehus på Frei er et dårlig valg om man vil bevare innholdet. Eksempelvis har pensjonert anestesioverlege Steinar Berge i spørsmål om plassering av fellessykehuset nylig uttalt til Tidens Krav at:

«Møre og Romsdal er det eneste fylket som ikke har nevrologiske avdeling i det som tidligere kaltes Sentralsykehus, altså her i fylket Åse i Ålesund. Avdelingen ligger i Molde. Den avdelingen har stor betydning for plasseringen av det felles sykehuset for Nordmøre og Romsdal. Hvis fellessykehuset kommer i Kristiansund, vil den nevrologiske avdelingen bli overført til fylkets sentralsykehus i Ålesund og bygget inn der, slik det er i landets øvrige fylker. Nevrologisk avdeling i Molde er derfor en joker i plasseringsvurderingen»

Formål 5 – Tilgjengelig: Myhre refererer til forhold der han mener Hjelset kommer noe dårligere ut enn Frei. Han glemmer ett par andre viktige forhold, som for eksempel at det demografiske opptaksområdet for det nye sykehuset i år 2030 vil være 121.362 ved plassering på Hjelset og 111.796 ved plassering på Storbakken. Altså får 10.000 færre pasienter fellessykehuset som sitt nærmeste ved plassering på Storbakken. Han glemmer også å nevne at det vil være tilbudsinnhold, kvalitet og omdømme som styrer pasientstrømmer mest.

Logikken ved plassering av fellessykehuset på Hjelset lar seg altså lett forklare. Det vet selvsagt også Arild Myhre, som innledningsvis i sin kommentar benytter anledningen til å advare politikere på Sunnmøre om faren som truer. Nå må politikere sørpå være på vakt sier Myhre, og mer enn antyder at om fellessykehuset plasseres på Hjelset, så vil Ålesund Sykehus sine dager som hovedsykehus snart være talte.

Det forundrer oss ikke i det hele tatt. Myhre har tidligere truet med at befolkningen på Nordmøre kommer til å boikotte et fellessykehus på Hjelset. Og om det ikke hjelper har han også truet helseminister Høie med, at man da like gjerne kan melde Nordmøre ut av Møre og Romsdal og sprenge fylket i filler. Det er kanskje ikke annet å gjøre heller når argumentasjon i seg selv ikke holder mål…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s