Hjelset beste lokalisering av et fellessykehus for pasientene i Nordmøre og Romsdal

Journalist Arild Myhre hadde i Tidens Krav 19.11 en artikkel om de vanskelige avveiingene i sykehussaken. Han starter med å advare politikere på Sunnmøre at sykehuset i Ålesund ikke garantert vil forbli fylkets største hvis fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal legges nær Molde. Samme advarsel kommer avisens redaktør Tore Dyrnes med i lederen 22.11. Dette synes å være det viktigste argumentet for å legge fellessykehuset nær Kristiansund. Den samme konklusjonen hadde formannskapet i Ålesund kommet til, de også ignorerte pasientene. Avisen vegrer seg for å publisere innlegg som påpeker at dette neppe er legitime argumenter ved lokalisering av fellessykehuset til beste for pasientene i Nordmøre og Romsdal.

Les mer her…

Logikken som lar seg forklare

Arild Myhre i Tidens Krav skriver den 19. november i sin kommentar «Logikken som ikke lar seg forklare» at et fellessykehus plassert på Hjelset representerer en løsning og en logikk som vil være umulig å forklare folk og velgere i hele landet. Her lister Myhre opp fem kriterier i stikkordsform fra § 1-1 i lov om spesialisthelsetjenesten, der han baker inn sin egen argumentasjon for å stadfeste at lovens formål ikke oppfylles om fellessykehuset plasseres på Hjelset. Sjefredaktør Tore Dyrnes i samme avis, følger opp saken den 22. november med åpent brev til styrene i HMR og HMN.

Les mer her…

Fødsler på Smøla og sykehuslokalisering

Avisen Tidens Krav har stadig store oppslag om Smøla eller andre utkanter på Nordmøre og sykehuslokalisering. Den 20.11 er dette igjen et viktig tema, der lang reisetid til sykehus for fødende skaper bekymringer. Nå er slike «lykkelige omstendigheter» i stor grad mulig å forutse, i motsetning til hjerteinfarkt og andre plutselige ulykker, der det ofte i tillegg kan stå om liv eller død. Fødsler skjer også om sommeren, og da kan fødeavdelingen ha sommerstengt slik at fødende må reise til nabosykehuset. Meg bekjent har dette så langt gått bra, og det neppe bare på grunn av fint vær.

Les mer her…

Logikken noen ikke vil se

Arild Myhre har i Tidens Krav 19.11 en artikkel om de vanskelige avveiingene i sykehussaken. Han starter med å advare politikere på Sunnmøre at sykehuset i Ålesund ikke garantert vil forbli fylkets største hvis fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal legges nær Molde. Det synes å være det viktigste argumentet for å legge fellessykehuset nær Kristiansund. Den samme konklusjonen hadde formannskapet i Ålesund kommet til, de også ignorerte pasientene. Myhre diskuterer så de fem formålene i spesialhelsetjenestens formålsparagraf, som styrene i helseforetakene ble orienterte om på det lukkede møtet på Gardermoen.

Les mer her…

Om sykehussak og folkeforføring…

Kronikken med overskrift ”Til pasientenes beste” stod på trykk i Adresseavisen den 5. november. Tilsvarende også i Tidens Krav og Romsdals Budstikke noen dager tidligere. Her fremsetter ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, flere heller tvilsomme påstander i sykehussaken. Innledningsvis konkluderer han med at sykehuset må bygges bynært Kristiansund, da det i sum er til beste for pasienter og befolkning i fylket. Begge bynære alternativ fremstår som ”vinnere”, det er lite som skiller, med unntak av på to områder sier han.

Les mer her…

Helseforetaket modent for Riksrevisjonen?

Tidligere statssekretær og fylkesmann Ottar Befring hadde som leder av Molde Pensjonistforening et innlegg i Romsdals Budstikke 21.10.14. Der vurderte han å anmode Riksrevisjonen om å granske den graverende behandlingen av de tidligere sykehusplanene som daværende helseminister Strøm-Erichsen befalte skulle gå i papirkurven. Uten noen form for begrunnelse kastet man utredninger og planer for 100 millioner kroner. Dagen etter hadde lederen i samme avis tittelen «Pengesløsing på høgt nivå», som stilte seg bak anmodningen, og fremhevet at Riksrevisjonen også bør granske det som har skjedd i ettertid. Ikke for å stoppe prosessen som nå er i gang, men at det vil være godt for framtiden at alt kommer fram, samt lage styringsregler for framtiden, og gi noen en skrape hvis det er betimelig.

Les mer her…