Ja takk, begge deler…

Ole Brum

I februar kunne helseminister Gahr-Støre fortelle om iherdig arbeid med å overbevise Finansdepartementet om at helseforetak med god økonomi skulle kunne få “noe slakkere tøyler”. Vi har hatt våre bange anelser om skjemt valgflesk helt siden januar i år, og vi så i krystallkula at Gahr-Støre ville ha konklusjonen klar i god tid før valget til høsten.

Den 12. juni kom det også klarsignal som åpner for redusert krav til egenandel for nye byggeprosjekter. Gahr-Støre kan ikke love at nye sykehus kommer raskere på plass, men det åpner for andre parallelle prosjekter, sier han. Det var akkurat dette et trønderdominert styre i Helse Midt-Norge trengte for å kunne gjøre et hastevedtak om bygging av nytt psykiatribygg for akuttpsykiatri på Østmarka…

Les mer her…

Helseforetaket som ikke kunne synke 1

Titanic

Helseforetakene gjør store og små vedtak. Noen ganger prinsipielle med signaleffekt i forhold til fremtidige sådanne. Helse Møre og Romsdal gjorde forleden dag et vedtak som åpner for redusert rammebevilgning fra moderforetaket Helse Midt Norge. Ved hjelp av styreleder John Harry Kvalshaug sin dobbeltstemme ble det etter forslag fra nestleder Petter Bjørdal gjort vedtak som i verste fall åpner for redusert rammebevilgning med hele 19 millioner.

Les mer her…

Seirer fornuften til slutt?

Entydige anbefalinger i rapporten fra Oslo Economics trekkes ikke uventet i tvil i dagens utgave av Tidens Krav der rapporten omtales som «Hervik 2». Umiddelbart tenker vi nok at dette må være ment som en hedersbetegnelse? Les rapporten og relaterte avisoppslag nedenfor…

”Å føde i ei grøft…»

Storken

De fleste fødende vil se på sterke fagmiljøer i en felles fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal som en kvalitetsforbedring. Ulempen, uavhengig av valgt alternativ, er økt reisetid for noen. I debatten så langt har i særlig grad fødende fra Smøla kommune med 2166 innbyggere uttrykt bekymring for at en fremtidig felles fødeavdeling kan bli etablert i eller nær Molde…

Les mer her…

Og byråkratiet går sin gang…

Vi har tidligere skrevet om hvordan 30 år med utredninger har ført ingensteds hen med hensyn til realisering av Nye Molde Sykehus. Man kan miste motet av mindre og det er dessverre ingenting som tyder på at det offentlige byråkratiet er blitt mer effektivt med årene. Kanskje heller tvert imot.

Kronikken i Aftenposten den 20. september av avdelingsdirektør Eivind Tesaker i kulturdepartementet er ikke relatert til NMS, men bidrar til økt forståelse av prosesser bak kulissene. Tesakers analyse av egen arbeidsplass gir et tankevekkende og innsiktsfullt bilde av mekanismer ved byråkratiet som i stadig større grad hemmer saksgang og effektivitet, og som forklarer hvorfor ”ting tar tid” i den offentlige administrasjon…

«Samle alt vi kan…»

Ett slagord og motto for behandlingstilbudene i Helse Midt-Norge har vært ”Samle det vi må, spre det vi kan”. Det kan virke som om dette nå i praksis betyr «Samle alt vi kan». For å få det til bruker man vekslende helgarderende argumenter, der hensyn til økonomi veier tyngst i det ene øyeblikk, og hensynet til kvalitet i det neste. Systemet fungerer utmerket med full uttelling for de største sykehusene i regionen, i særdeleshet St. Olavs Hospital i Trondheim og i noen grad Sykehuset i Ålesund. Nye Molde Sykehus er parkert av helseministeren og de siste utspillene fra Helse Midt-Norge lover ikke godt. For hva blir igjen av funksjoner og sengekapasitet om NMS noen gang blir realisert?

Les mer her…

Fellessykehuset ved E39 – «midt-mellom-byene»

Sørgående E6 ved nytt fellessykehus på Kalnes i Østfold…

Tanken om et stort fellessykehus for Nordmøre & Romsdal ble lansert for flere år tilbake, av fremtredende lokalpolitikere på Nordmøre og av ”Folkeaksjonen – Ett sjukehus”, med Mellvin Steinsvoll i spissen. Påstanden fra de førstnevnte var at helseforetakene i en årrekke hadde ribbet sykehuset i Kristiansund for funksjoner og at det eneste de egentlig ville var å stjele hele sykehuset. Begrepet ”akuttyven” ble flittig brukt en periode. Som kjent ble ”tyveriet” avverget ved at helseministeren snudde opp ned på alle vedtak i foretakene, og fredet sykehuset nordpå fra større omstillinger. Noe lignende har knapt skjedd i helse-Norge verken før eller siden…

Nordgående E39 et sted «midt-mellom» Batnfjordsøra og Krifast…

E39 Nord

Les mer her…

Hva skjedde med finansieringen?

Prosjektering av Nye Molde Sykehus med planlagt byggestart i 2012 ble stanset kort tid etter at Anne-Grete Strøm-Erichsen tok over som helseminister i oktober 2009. Ikke lenge etter viste det seg at Helse Midt-Norge, landets eneste helseregion i økonomisk balanse i 2008, likevel ikke hadde økonomisk bæreevne til å starte bygging i 2012.    Hva skjedde, og hva mente styreleder Kolbjørn Almlid egentlig da han den 23. november 2009 snakket om en «skriftlig forsikring»?

Les mer her…