Nordmøres kamp for høgskole – del 2

I første del av historien om høgskolene i Møre & Romsdal skrev vi om hvordan Kristiansund hadde «kjempet» for å få lagt høgskoletilbudet til nordmørsbyen. Her vil vi forklare at hverken Molde, Romsdal eller Møre og Romsdal fylke har frarøvet byen et slikt skoletilbud, og at i den grad det finnes syndebukker i saken, befinner disse seg heller i egne rekker.

Les mer her…

Nordmøres kamp for høgskole – del 1

I ulike sammenhenger fremsettes påstander om at stat og fylke i årevis har forfordelt goder i form av offentlige arbeidsplasser, institusjoner og infrastruktur til Sunnmøre og Romsdal på bekostning av Nordmøre. Høgskoletilbudet i Kristiansund har vært en gjenganger. Det har festet seg et slags inntrykk av at Nordmøre var offer ved etablering av høgskole i fylket. Historien tilsier at en slik oppfatning er diskutabel om ikke helt feil.

Les mer her…

1+1=3

Regnestykket er helseminister Høie sin metafor fra 2013, der han gir lovnad om at fellessykehuset SNR i sum skal bli bedre enn dagens to, med tanke på omfang og kvalitet når det kanskje står ferdig i 2022. Flere forutsetninger må oppfylles for at regnestykket skal gå opp.

Les mer her…

Fra NMS til SNR – Et tilbakeblikk på hendelser i sykehussagaen…

Det er i dag hele fem år siden denne sykehusbloggen så dagens lys. Likevel relativt kort tid i et perspektiv der fylkestinget i Møre & Romsdal vedtok å bygge nytt sykehus i Molde på Lundavang i desember 2001. Men det har vel skjedd mer de siste fem årene enn i alle foregående år til sammen vil vi tro, der status presens er at det skal bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre & Romsdal på Hjelset. Her presenteres et tilbakeblikk på noen av hendelsene som har ledet til dagens situasjon.

Les mer her…

Oh, all right, we’ll call it a draw! 2…

Bystyret i operabyen Kristiansund har vedtatt at neste akt av deres egen såpeopera skal utspilles i lagmannsretten en gang på nyåret.
Da har det gått mer enn seks år siden teppefall for akten der tidligere ordfører Per Kristian Øyen skålte i sjampanje og gjorde Bjørnsons ord om tapte slag og seiere til sine, etter at helseminister Strøm-Erichsen skrinla planene for nytt sykehus i Molde og samtidig fredet sykehuset i nabobyen. Seiersrusen var stigende frem til en desemberdag i 2014.

Les mer her…

To tanker i hodet

ORKidé – Nordmøre Regionråd, har fått mye pepper lokalt for sine utspill om «Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling», som er regionrådet sin plan for å bevare kompetansearbeidsplasser innen helse i Kristiansund. Her har vi tidligere undret oss over rådets noe sprikende tankegods, og i et leserinnlegg i TK 12. mai ønsker rådet nå å klargjøre hva senteret egentlig innebærer, og hvordan det henger sammen med SNR.

Les mer her…