Sak 2017/61 – Tilbod barn og unge i HMR

Styret i helseforetaket skal i dag behandle Sak 2017/61 som vil legge føringer for hvordan sykehustilbudet til barn og unge i nordfylket skal utformes i SNR. Det skjer mer enn tre år etter at daværende direktør Astrid Eidsvik fremla sitt «Idéfasedokument», som ikke ga noen klar anbefaling vedrørende tilbudets innhold og omfang. Direktør Remme sitt forslag til vedtak er tilsynelatende solid forankret, men samtidig ikke presist nok til å være avgjørende for sakens endelige utfall.

Les mer her…

Nordmøres kamp for høgskole – del 2

I første del av historien om høgskolene i Møre & Romsdal skrev vi om hvordan Kristiansund hadde «kjempet» for å få lagt høgskoletilbudet til nordmørsbyen. Her vil vi forklare at hverken Molde, Romsdal eller Møre og Romsdal fylke har frarøvet byen et slikt skoletilbud, og at i den grad det finnes syndebukker i saken, befinner disse seg heller i egne rekker.

Les mer her…

Nordmøres kamp for høgskole – del 1

I ulike sammenhenger fremsettes påstander om at stat og fylke i årevis har forfordelt goder i form av offentlige arbeidsplasser, institusjoner og infrastruktur til Sunnmøre og Romsdal på bekostning av Nordmøre. Høgskoletilbudet i Kristiansund har vært en gjenganger. Det har festet seg et slags inntrykk av at Nordmøre var offer ved etablering av høgskole i fylket. Historien tilsier at en slik oppfatning er diskutabel om ikke helt feil.

Les mer her…

1+1=3

Regnestykket er helseminister Høie sin metafor fra 2013, der han gir lovnad om at fellessykehuset SNR i sum skal bli bedre enn dagens to, med tanke på omfang og kvalitet når det kanskje står ferdig i 2022. Flere forutsetninger må oppfylles for at regnestykket skal gå opp.

Les mer her…

Fra NMS til SNR – Et tilbakeblikk på hendelser i sykehussagaen…

Det er i dag hele fem år siden denne sykehusbloggen så dagens lys. Likevel relativt kort tid i et perspektiv der fylkestinget i Møre & Romsdal vedtok å bygge nytt sykehus i Molde på Lundavang i desember 2001. Men det har vel skjedd mer de siste fem årene enn i alle foregående år til sammen vil vi tro, der status presens er at det skal bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre & Romsdal på Hjelset. Her presenteres et tilbakeblikk på noen av hendelsene som har ledet til dagens situasjon.

Les mer her…

Oh, all right, we’ll call it a draw! 2…

Bystyret i operabyen Kristiansund har vedtatt at neste akt av deres egen såpeopera skal utspilles i lagmannsretten en gang på nyåret.
Da har det gått mer enn seks år siden teppefall for akten der tidligere ordfører Per Kristian Øyen skålte i sjampanje og gjorde Bjørnsons ord om tapte slag og seiere til sine, etter at helseminister Strøm-Erichsen skrinla planene for nytt sykehus i Molde og samtidig fredet sykehuset i nabobyen. Seiersrusen var stigende frem til en desemberdag i 2014.

Les mer her…

To tanker i hodet

ORKidé – Nordmøre Regionråd, har fått mye pepper lokalt for sine utspill om «Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling», som er regionrådet sin plan for å bevare kompetansearbeidsplasser innen helse i Kristiansund. Her har vi tidligere undret oss over rådets noe sprikende tankegods, og i et leserinnlegg i TK 12. mai ønsker rådet nå å klargjøre hva senteret egentlig innebærer, og hvordan det henger sammen med SNR.

Les mer her…